ขาไป
Hanoi Ho Chi Minh
ส., 10/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก Hanoi ไป Ho Chi Minh วัน เสาร์, 10 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ135


2ชม. 05น.
06:05
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
08:10
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,306,920 đ

VJ173


2ชม. 10น.
05:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
07:10
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,306,920 đ

VJ133


2ชม. 10น.
05:20
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
07:30
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,306,920 đ

VJ155


2ชม. 10น.
20:50
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
23:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,306,920 đ

VJ171


2ชม. 10น.
22:25
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
00:35
อา., 11/12

โฮจิมินห์
SGN
1,306,920 đ

VJ157


2ชม. 10น.
23:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
01:20
อา., 11/12

โฮจิมินห์
SGN
1,306,920 đ

VJ121


2ชม. 05น.
09:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
11:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,426,800 đ

VJ137


2ชม. 10น.
07:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
09:10
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,426,800 đ

VJ131


2ชม. 10น.
08:05
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
10:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,426,800 đ

VJ123


2ชม. 10น.
10:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
12:20
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,426,800 đ

VJ143


2ชม. 10น.
20:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
22:25
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,426,800 đ

VN6015


1ชม. 50น.
06:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
07:50
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,509,000 đ

QH201


2ชม. 15น.
05:25
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
07:40
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,499,000 đ

VJ159


2ชม. 05น.
15:05
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
17:10
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,565,040 đ

VJ141


2ชม. 10น.
11:05
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
13:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,565,040 đ

VJ125


2ชม. 10น.
12:30
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
14:40
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,565,040 đ

VJ127


2ชม. 10น.
13:20
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
15:30
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,565,040 đ

VJ139


2ชม. 10น.
14:20
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
16:30
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,565,040 đ

VJ147


2ชม. 10น.
18:05
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
20:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,565,040 đ

VJ151


2ชม. 10น.
18:55
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
21:05
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,565,040 đ

VJ149


2ชม. 10น.
19:40
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
21:50
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,565,040 đ

VJ175


2ชม. 15น.
15:55
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
18:10
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,565,040 đ

VJ163


2ชม. 15น.
16:25
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
18:40
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,565,040 đ

VN6013


1ชม. 40น.
21:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
22:55
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,725,000 đ

VN205


2ชม. 15น.
05:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
07:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,682,000 đ

VN267


2ชม. 15น.
22:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
00:15
อา., 11/12

โฮจิมินห์
SGN
1,682,000 đ

VN223


2ชม. 15น.
23:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
01:15
อา., 11/12

โฮจิมินห์
SGN
1,682,000 đ

QH283


2ชม. 20น.
23:20
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
01:40
อา., 11/12

โฮจิมินห์
SGN
1,704,000 đ

VN243


2ชม. 15น.
06:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
08:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,887,000 đ

QH251


2ชม. 10น.
19:05
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
21:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,941,000 đ

QH285


2ชม. 10น.
20:05
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
22:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,941,000 đ

QH241


2ชม. 15น.
12:50
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
15:05
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,941,000 đ

QH255


2ชม. 15น.
17:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
19:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,941,000 đ

QH203


2ชม. 20น.
07:20
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
09:40
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,941,000 đ

QH211


2ชม. 20น.
10:45
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
13:05
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,941,000 đ

QH245


2ชม. 20น.
14:35
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
16:55
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,941,000 đ

QH247


2ชม. 20น.
19:45
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
22:05
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,941,000 đ

QH281


2ชม. 20น.
21:05
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
23:25
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,941,000 đ

VN6017


2ชม. 15น.
18:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
20:25
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,973,000 đ

VN6003


2ชม. 25น.
10:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
12:25
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
1,973,000 đ

VN207


2ชม. 15น.
07:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
09:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,092,000 đ

VN221


2ชม. 15น.
21:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
23:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,092,000 đ

VN6007


1ชม. 50น.
15:40
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
17:30
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,243,000 đ

VN265


2ชม. 10น.
18:30
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
20:40
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN245


2ชม. 15น.
08:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
10:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN209


2ชม. 15น.
09:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
11:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN247


2ชม. 15น.
10:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
12:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN211


2ชม. 15น.
11:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
13:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN251


2ชม. 15น.
12:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
14:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN213


2ชม. 15น.
13:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
15:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN253


2ชม. 15น.
14:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
16:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN215


2ชม. 15น.
15:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
17:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN257


2ชม. 15น.
15:30
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
17:45
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN255


2ชม. 15น.
16:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
18:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN261


2ชม. 15น.
16:30
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
18:45
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN259


2ชม. 15น.
18:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
20:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN219


2ชม. 15น.
19:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
21:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN271


2ชม. 15น.
19:30
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
21:45
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN263


2ชม. 15น.
20:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
22:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,297,000 đ

VN217


2ชม. 15น.
17:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
19:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,481,000 đ

VN6009


2ชม. 15น.
20:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
22:25
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
2,535,000 đ

SE1


32ชม. 17น.
22:15
ส., 10/12

ฮานอย
Hanoi
06:32
จ., 12/12

โฮจิมินห์
Saigon
1,063,000 đ

SE3


34ชม. 22น.
19:25
ส., 10/12

ฮานอย
Hanoi
05:47
จ., 12/12

โฮจิมินห์
Saigon
982,000 đ

SE7


35ชม. 10น.
06:00
ส., 10/12

ฮานอย
Hanoi
17:10
อา., 11/12

โฮจิมินห์
Saigon
917,000 đ37ชม. 36น.
11:30
ส., 10/12

ฮานอย
Nuoc Ngam
01:06
จ., 12/12

โฮจิมินห์
Mien Dong
775,000 đ37ชม. 36น.
17:30
ส., 10/12

ฮานอย
Nuoc Ngam
07:06
จ., 12/12

โฮจิมินห์
Mien Dong
775,000 đ

SE5


37ชม. 00น.
15:45
ส., 10/12

ฮานอย
Hanoi
04:45
จ., 12/12

โฮจิมินห์
Saigon
1,060,000 đ

SE1


32ชม. 17น.
22:15
ส., 10/12

ฮานอย
Hanoi
06:32
จ., 12/12

โฮจิมินห์
Saigon
3,000,000 đ

SE3


34ชม. 22น.
19:25
ส., 10/12

ฮานอย
Hanoi
05:47
จ., 12/12

โฮจิมินห์
Saigon
3,000,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.