ขาไป
Hanoi Ho Chi Minh
อ., 12/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก Hanoi ไป Ho Chi Minh วัน อังคาร, 12 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ197


2ชม. 10น.
05:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
07:10
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,653,800 đ

VJ167


2ชม. 10น.
22:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
00:10
พ., 13/12

โฮจิมินห์
SGN
1,653,800 đ

VJ169


2ชม. 10น.
22:50
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
01:00
พ., 13/12

โฮจิมินห์
SGN
1,653,800 đ

VJ1181


2ชม. 10น.
23:10
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
01:20
พ., 13/12

โฮจิมินห์
SGN
1,653,800 đ

QH201


2ชม. 10น.
05:35
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
07:45
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,728,000 đ

QH281


2ชม. 10น.
22:50
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
01:00
พ., 13/12

โฮจิมินห์
SGN
1,728,000 đ

VJ127


2ชม. 05น.
09:05
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
11:10
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,848,200 đ

VJ121


2ชม. 10น.
06:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
08:10
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,848,200 đ

VJ123


2ชม. 10น.
07:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
09:10
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,848,200 đ

VJ125


2ชม. 10น.
08:05
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
10:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,848,200 đ

VJ129


2ชม. 10น.
10:10
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
12:20
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,848,200 đ

VJ173


2ชม. 10น.
21:15
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
23:25
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,848,200 đ

VN205


2ชม. 15น.
05:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
07:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,897,000 đ

VJ131


2ชม. 10น.
11:05
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
13:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,934,600 đ

VJ177


2ชม. 10น.
12:15
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
14:25
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,934,600 đ

VJ133


2ชม. 10น.
12:30
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
14:40
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,934,600 đ

VJ135


2ชม. 10น.
13:20
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
15:30
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,934,600 đ

VJ137


2ชม. 10น.
14:10
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
16:20
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,934,600 đ

VJ145


2ชม. 10น.
15:40
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
17:50
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,934,600 đ

VJ147


2ชม. 10น.
16:30
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
18:40
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,934,600 đ

VJ139


2ชม. 15น.
14:55
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
17:10
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,934,600 đ

QH205


2ชม. 10น.
06:25
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
08:35
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,966,000 đ

VN6021


2ชม. 05น.
21:25
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
23:30
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
1,983,000 đ

VJ151


2ชม. 10น.
18:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
20:10
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,085,800 đ

VJ153


2ชม. 10น.
18:40
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
20:50
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,085,800 đ

VJ157


2ชม. 10น.
19:10
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
21:20
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,085,800 đ

VJ159


2ชม. 10น.
19:40
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
21:50
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,085,800 đ

VJ161


2ชม. 10น.
20:45
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
22:55
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,085,800 đ

VJ1151


2ชม. 15น.
20:50
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
23:05
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,085,800 đ

VN267


2ชม. 15น.
22:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
00:15
พ., 13/12

โฮจิมินห์
SGN
2,102,000 đ

VJ1183


2ชม. 20น.
20:50
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
23:10
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,085,800 đ

QH203


2ชม. 15น.
07:20
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
09:35
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,117,000 đ

QH255


2ชม. 15น.
16:40
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
18:55
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,117,000 đ

QH289


2ชม. 15น.
19:50
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
22:05
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,117,000 đ

QH245


2ชม. 20น.
13:35
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
15:55
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,117,000 đ

VJ149


2ชม. 10น.
17:15
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
19:25
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,215,400 đ

QH211


2ชม. 10น.
10:20
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
12:30
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,225,000 đ

VN7209


2ชม. 10น.
19:30
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
21:40
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,307,000 đ

VN6009


2ชม. 30น.
09:25
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
11:55
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,253,000 đ

VN207


2ชม. 15น.
07:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
09:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,307,000 đ

VN7213


2ชม. 10น.
13:50
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
16:00
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,491,000 đ

VN243


2ชม. 15น.
06:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
08:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,491,000 đ

VN245


2ชม. 15น.
08:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
10:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,491,000 đ

VN209


2ชม. 15น.
09:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
11:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,491,000 đ

VN253


2ชม. 15น.
14:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
16:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,491,000 đ

VN263


2ชม. 15น.
20:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
22:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,491,000 đ

VN221


2ชม. 15น.
21:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
23:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,491,000 đ

VN7215


2ชม. 35น.
17:45
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
20:20
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,491,000 đ

VN251


2ชม. 15น.
12:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
14:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,696,000 đ

VN213


2ชม. 15น.
13:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
15:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,696,000 đ

VN219


2ชม. 15น.
19:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
21:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,696,000 đ

VN247


2ชม. 15น.
10:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
12:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,912,000 đ

VN211


2ชม. 15น.
11:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
13:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,912,000 đ

VN255


2ชม. 15น.
16:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
18:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,912,000 đ

VN217


2ชม. 15น.
17:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
19:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,912,000 đ

VN259


2ชม. 15น.
18:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
20:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
2,912,000 đ

VN215


2ชม. 15น.
15:00
อ., 12/12

ฮานอย
HAN
17:15
อ., 12/12

โฮจิมินห์
SGN
3,139,000 đ

SE1


35ชม. 15น.
21:10
อ., 12/12

ฮานอย
Hanoi
08:25
พฤ., 14/12

โฮจิมินห์
Saigon
958,000 đ

SE3


35ชม. 10น.
19:20
อ., 12/12

ฮานอย
Hanoi
06:30
พฤ., 14/12

โฮจิมินห์
Saigon
978,000 đ

SE7


36ชม. 26น.
06:10
อ., 12/12

ฮานอย
Hanoi
18:36
พ., 13/12

โฮจิมินห์
Saigon
879,000 đ

SE5


38ชม. 10น.
15:30
อ., 12/12

ฮานอย
Hanoi
05:40
พฤ., 14/12

โฮจิมินห์
Saigon
978,000 đ

SE3


35ชม. 10น.
19:20
อ., 12/12

ฮานอย
Hanoi
06:30
พฤ., 14/12

โฮจิมินห์
Saigon
2,650,000 đ

SE1


35ชม. 15น.
21:10
อ., 12/12

ฮานอย
Hanoi
08:25
พฤ., 14/12

โฮจิมินห์
Saigon
2,650,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.