ขาไป
หาดใหญ่ กัวลาลัมเปอร์
อ., 05/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก หาดใหญ่ ไป กัวลาลัมเปอร์ วัน อังคาร, 05 กรกฎาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


8ชม. 34น.
09:30
อ., 05/07

หาดใหญ่
ชีอุทิศ
19:04
อ., 05/07

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
598 ฿8ชม. 34น.
09:30
อ., 05/07

หาดใหญ่
ชีอุทิศ
19:04
อ., 05/07

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
598 ฿8ชม. 34น.
19:00
อ., 05/07

หาดใหญ่
ชีอุทิศ
04:34
พ., 06/07

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
598 ฿8ชม. 34น.
19:00
อ., 05/07

หาดใหญ่
ชีอุทิศ
04:34
พ., 06/07

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
598 ฿8ชม. 34น.
10:30
อ., 05/07

หาดใหญ่
ชีอุทิศ
20:04
อ., 05/07

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
638 ฿8ชม. 34น.
10:30
อ., 05/07

หาดใหญ่
ชีอุทิศ
20:04
อ., 05/07

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
638 ฿8ชม. 34น.
12:00
อ., 05/07

หาดใหญ่
ชีอุทิศ
21:34
อ., 05/07

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
638 ฿8ชม. 34น.
12:00
อ., 05/07

หาดใหญ่
ชีอุทิศ
21:34
อ., 05/07

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
638 ฿8ชม. 34น.
08:30
อ., 05/07

หาดใหญ่
ชีอุทิศ
18:04
อ., 05/07

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
838 ฿8ชม. 34น.
08:30
อ., 05/07

หาดใหญ่
ชีอุทิศ
18:04
อ., 05/07

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
838 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.