ขาไป
ปูซาน โซล
ศ., 03/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ปูซาน ไป โซล วัน ศุกร์, 03 ธันวาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
LJ342
07:00
ศ., 03/12
08:00
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 43,318
LJ358
07:30
ศ., 03/12
08:30
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 44,672
TW9970
14:00
ศ., 03/12
15:05
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
₩ 51,440
LJ360
10:40
ศ., 03/12
11:40
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 52,794
TW9964
11:05
ศ., 03/12
12:05
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 52,794
TW9968
13:05
ศ., 03/12
14:05
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 52,794
LJ352
15:10
ศ., 03/12
16:10
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 52,794
LJ356
18:50
ศ., 03/12
19:50
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 52,794
LJ344
10:15
ศ., 03/12
11:15
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 54,148
LJ346
13:30
ศ., 03/12
14:30
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 54,148
TW9972
15:00
ศ., 03/12
16:00
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 54,148
TW9962
09:40
ศ., 03/12
10:40
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 55,501
TW9976
18:30
ศ., 03/12
19:30
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 55,501
LJ350
20:25
ศ., 03/12
21:25
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 56,855
LJ362
20:45
ศ., 03/12
21:45
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 56,855
7C211
07:30
ศ., 03/12
08:25
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 58,209
TW9980
21:10
ศ., 03/12
22:10
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 58,209
LJ354
17:05
ศ., 03/12
18:00
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 59,562
LJ348
16:50
ศ., 03/12
17:50
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 59,562
TW9974
17:35
ศ., 03/12
18:35
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 59,562
TW9978
20:05
ศ., 03/12
21:10
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
₩ 59,562
KE1108
12:00
ศ., 03/12
13:00
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 60,916
KE1102
08:45
ศ., 03/12
09:45
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 64,977
7C273
15:35
ศ., 03/12
16:20
ศ., 03/12
0ชม. 45นาที
₩ 67,685
7C271
11:10
ศ., 03/12
12:00
ศ., 03/12
0ชม. 50นาที
₩ 67,685
7C275
10:35
ศ., 03/12
11:30
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 67,685
7C263
12:30
ศ., 03/12
13:25
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 67,685
7C283
14:30
ศ., 03/12
15:25
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 67,685
7C285
15:45
ศ., 03/12
16:40
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 67,685
7C203
16:00
ศ., 03/12
16:50
ศ., 03/12
0ชม. 50นาที
₩ 71,746
7C265
18:30
ศ., 03/12
19:25
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 71,746
7C287
19:00
ศ., 03/12
19:55
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 71,746
7C269
20:00
ศ., 03/12
20:55
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 71,746
KE1104
09:50
ศ., 03/12
10:50
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 71,746
7C207
20:40
ศ., 03/12
21:40
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 71,746
7C267
19:35
ศ., 03/12
20:25
ศ., 03/12
0ชม. 50นาที
₩ 77,160
KE1110
13:10
ศ., 03/12
14:10
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 75,807
KE1122
19:20
ศ., 03/12
20:20
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 81,221
KE1126
20:20
ศ., 03/12
21:20
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 86,636
BX8800
07:00
ศ., 03/12
07:55
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 113,710
BX8802
08:00
ศ., 03/12
08:55
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 113,710
BX8804
09:00
ศ., 03/12
09:55
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 113,710
BX8806
10:00
ศ., 03/12
10:55
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 113,710
BX8808
11:00
ศ., 03/12
11:55
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 113,710
BX8812
13:00
ศ., 03/12
13:55
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 113,710
BX8862
13:35
ศ., 03/12
14:35
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 113,710
BX8814
14:00
ศ., 03/12
14:55
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 123,186
BX8816
15:00
ศ., 03/12
15:55
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 123,186
BX8820
17:00
ศ., 03/12
17:55
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 123,186
BX8872
17:30
ศ., 03/12
18:25
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 123,186
BX8822
18:00
ศ., 03/12
18:55
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 123,186
BX8828
21:00
ศ., 03/12
21:55
ศ., 03/12
0ชม. 55นาที
₩ 123,186
BX8870
16:30
ศ., 03/12
17:30
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 123,186
BX8830
21:35
ศ., 03/12
22:35
ศ., 03/12
1ชม. 00นาที
₩ 123,186

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.