ขาไป
ปูซาน โซล
อ., 20/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ปูซาน ไป โซล วัน อังคาร, 20 เมษายน 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
BX8806
10:00
อ., 20/04
10:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 25,445
BX8808
11:00
อ., 20/04
11:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 25,445
BX8822
18:00
อ., 20/04
18:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 25,445
7C203
11:35
อ., 20/04
12:35
อ., 20/04
1ชม. 00นาที
₩ 25,445
7C265
13:30
อ., 20/04
14:30
อ., 20/04
1ชม. 00นาที
₩ 25,445
BX8818
16:00
อ., 20/04
16:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 26,784
BX8820
17:00
อ., 20/04
17:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 26,784
7C269
18:40
อ., 20/04
19:40
อ., 20/04
1ชม. 00นาที
₩ 26,784
7C207
20:30
อ., 20/04
21:30
อ., 20/04
1ชม. 00นาที
₩ 26,784
RS968
17:55
อ., 20/04
18:50
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 28,123
BX8828
21:00
อ., 20/04
21:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 28,123
RS962
11:05
อ., 20/04
12:05
อ., 20/04
1ชม. 00นาที
₩ 28,123
RS964
15:40
อ., 20/04
16:40
อ., 20/04
1ชม. 00นาที
₩ 28,123
RS982
20:45
อ., 20/04
21:35
อ., 20/04
0ชม. 50นาที
₩ 30,801
7C211
07:30
อ., 20/04
08:25
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 30,801
BX8812
13:00
อ., 20/04
13:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 30,801
RS966
14:35
อ., 20/04
15:30
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 30,801
BX8800
07:00
อ., 20/04
07:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 33,480
BX8838
11:50
อ., 20/04
12:45
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 37,497
BX8814
14:00
อ., 20/04
14:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 37,497
BX8816
15:00
อ., 20/04
15:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 37,497
BX8824
19:00
อ., 20/04
19:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 37,497
BX8826
20:00
อ., 20/04
20:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 37,497
BX8802
08:00
อ., 20/04
08:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 52,229
BX8804
09:00
อ., 20/04
09:55
อ., 20/04
0ชม. 55นาที
₩ 52,229

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.