ขาไป
ปูซาน โซล
อา., 12/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ปูซาน ไป โซล วัน อาทิตย์, 12 ธันวาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
LJ358
07:30
อา., 12/12
08:30
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 50,608
LJ342
07:00
อา., 12/12
08:00
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 53,271
TW9962
09:40
อา., 12/12
10:40
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 55,935
TW9964
11:05
อา., 12/12
12:05
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 55,935
LJ344
10:15
อา., 12/12
11:15
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 57,266
LJ360
10:40
อา., 12/12
11:40
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 57,266
7C211
07:30
อา., 12/12
08:25
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 65,257
TW9968
13:05
อา., 12/12
14:05
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 65,257
LJ346
13:30
อา., 12/12
14:30
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 65,257
7C271
11:10
อา., 12/12
12:00
อา., 12/12
0ชม. 50นาที
₩ 70,584
KE1102
08:45
อา., 12/12
09:45
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 69,252
KE1104
09:50
อา., 12/12
10:50
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 69,252
7C275
10:35
อา., 12/12
11:30
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 73,248
7C263
12:30
อา., 12/12
13:25
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 73,248
TW9970
14:05
อา., 12/12
15:05
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 73,248
KE1108
12:00
อา., 12/12
13:00
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 74,580
TW9972
15:00
อา., 12/12
16:00
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 75,911
TW9980
21:10
อา., 12/12
22:10
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 75,911
TW9978
20:05
อา., 12/12
21:10
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 75,911
LJ350
20:25
อา., 12/12
21:25
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 77,243
LJ362
20:45
อา., 12/12
21:45
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 77,243
KE1110
13:10
อา., 12/12
14:10
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 79,907
TW9974
17:35
อา., 12/12
18:35
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 79,907
LJ354
16:20
อา., 12/12
17:20
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 81,238
LJ348
16:50
อา., 12/12
17:50
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 81,238
TW9976
18:30
อา., 12/12
19:30
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 81,238
7C283
14:30
อา., 12/12
15:25
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 83,902
KE1122
19:20
อา., 12/12
20:20
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 85,234
7C267
19:35
อา., 12/12
20:25
อา., 12/12
0ชม. 50นาที
₩ 89,229
7C287
19:00
อา., 12/12
19:55
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 89,229
7C269
20:00
อา., 12/12
20:55
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 89,229
KE1116
15:50
อา., 12/12
16:50
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 89,229
KE1126
20:20
อา., 12/12
21:20
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 89,229
7C207
20:40
อา., 12/12
21:40
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 89,229
7C273
15:35
อา., 12/12
16:20
อา., 12/12
0ชม. 45นาที
₩ 94,556
7C203
16:00
อา., 12/12
16:50
อา., 12/12
0ชม. 50นาที
₩ 94,556
7C285
15:45
อา., 12/12
16:40
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 94,556
7C265
18:30
อา., 12/12
19:25
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 94,556
OZ8802
08:00
อา., 12/12
08:55
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,799
OZ8804
09:00
อา., 12/12
09:55
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,799
OZ8806
10:00
อา., 12/12
10:55
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,799
OZ8808
11:00
อา., 12/12
11:55
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,799
OZ8812
13:00
อา., 12/12
13:55
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,799
OZ8814
14:00
อา., 12/12
14:55
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,799
OZ8816
15:00
อา., 12/12
15:55
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,799
OZ8820
17:00
อา., 12/12
17:55
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,799
OZ8822
18:00
อา., 12/12
18:55
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,799
OZ8828
21:00
อา., 12/12
21:55
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,799
OZ8830
21:35
อา., 12/12
22:35
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 171,799
BX8862
13:35
อา., 12/12
14:35
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 330,281
BX8872
17:30
อา., 12/12
18:25
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 339,603
BX8870
16:30
อา., 12/12
17:30
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 339,603

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.