ขาไป
ปูซาน โซล
อา., 24/01
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ปูซาน ไป โซล วัน อาทิตย์, 24 มกราคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
RS962
14:20
อา., 24/01
15:20
อา., 24/01
1ชม. 00นาที
₩ 46,632
7C279
19:00
อา., 24/01
19:55
อา., 24/01
0ชม. 55นาที
₩ 51,961
7C207
20:40
อา., 24/01
21:40
อา., 24/01
1ชม. 00นาที
₩ 51,961
7C277
11:00
อา., 24/01
11:55
อา., 24/01
0ชม. 55นาที
₩ 55,958
7C201
07:30
อา., 24/01
08:30
อา., 24/01
1ชม. 00นาที
₩ 55,958
RS966
18:10
อา., 24/01
19:10
อา., 24/01
1ชม. 00นาที
₩ 55,958
BX8804
09:00
อา., 24/01
09:55
อา., 24/01
0ชม. 55นาที
₩ 58,623
BX8812
13:00
อา., 24/01
13:55
อา., 24/01
0ชม. 55นาที
₩ 58,623
BX8806
10:00
อา., 24/01
10:55
อา., 24/01
0ชม. 55นาที
₩ 61,288
BX8814
14:00
อา., 24/01
14:55
อา., 24/01
0ชม. 55นาที
₩ 66,617
BX8816
15:00
อา., 24/01
15:55
อา., 24/01
0ชม. 55นาที
₩ 66,617
BX8820
17:00
อา., 24/01
17:55
อา., 24/01
0ชม. 55นาที
₩ 66,617
BX8818
16:00
อา., 24/01
16:55
อา., 24/01
0ชม. 55นาที
₩ 71,947
BX8822
18:00
อา., 24/01
18:55
อา., 24/01
0ชม. 55นาที
₩ 79,941
BX8826
20:00
อา., 24/01
20:55
อา., 24/01
0ชม. 55นาที
₩ 79,941
BX8828
21:00
อา., 24/01
21:55
อา., 24/01
0ชม. 55นาที
₩ 79,941
BX8830
21:35
อา., 24/01
22:35
อา., 24/01
1ชม. 00นาที
₩ 79,941

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.