ขาไป
ปูซาน โซล
จ., 02/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ปูซาน ไป โซล วัน จันทร์, 02 สิงหาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
BX8804
09:00
จ., 02/08
09:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 36,846
BX8800
07:00
จ., 02/08
07:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 39,576
BX8802
08:00
จ., 02/08
08:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 39,576
BX8808
11:00
จ., 02/08
11:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 39,576
BX8806
10:00
จ., 02/08
10:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 40,940
LJ356
13:35
จ., 02/08
14:30
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 40,940
LJ350
07:25
จ., 02/08
08:25
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 42,305
LJ346
09:25
จ., 02/08
10:25
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 42,305
LJ352
10:00
จ., 02/08
11:00
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 42,305
BX8812
13:00
จ., 02/08
13:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 43,670
KE1106
10:40
จ., 02/08
11:40
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 43,670
KE1108
11:55
จ., 02/08
12:55
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 43,670
BX8814
14:00
จ., 02/08
14:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 46,399
BX8822
18:00
จ., 02/08
18:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 46,399
BX8824
19:00
จ., 02/08
19:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 47,764
BX8826
20:00
จ., 02/08
20:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 47,764
7C263
12:00
จ., 02/08
13:00
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 47,764
TW9968
12:20
จ., 02/08
13:20
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 47,764
KE1102
08:40
จ., 02/08
09:40
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 49,128
TW9964
10:05
จ., 02/08
11:05
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 49,128
TW9970
13:20
จ., 02/08
14:20
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 49,128
BX8816
15:00
จ., 02/08
15:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 50,493
BX8818
16:00
จ., 02/08
16:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 50,493
BX8820
17:00
จ., 02/08
17:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 50,493
BX8828
21:00
จ., 02/08
21:55
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 50,493
7C203
11:35
จ., 02/08
12:35
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 50,493
7C265
13:30
จ., 02/08
14:30
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 50,493
LJ364
20:05
จ., 02/08
21:05
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 50,493
TW9962
09:00
จ., 02/08
10:00
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 51,858
LJ360
16:40
จ., 02/08
17:40
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 51,858
LJ362
18:30
จ., 02/08
19:30
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 53,222
7C283
09:30
จ., 02/08
10:40
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 51,858
7C211
07:00
จ., 02/08
08:05
จ., 02/08
1ชม. 05นาที
₩ 54,587
KE1112
13:55
จ., 02/08
14:55
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 55,952
KE1126
20:55
จ., 02/08
21:55
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 55,952
TW9982
21:10
จ., 02/08
22:00
จ., 02/08
0ชม. 50นาที
₩ 61,410
TW9978
19:20
จ., 02/08
20:20
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 60,046
TW9980
20:00
จ., 02/08
21:00
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 60,046
TW9974
17:05
จ., 02/08
18:00
จ., 02/08
0ชม. 55นาที
₩ 61,410
TW9972
16:00
จ., 02/08
17:00
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 61,410
7C267
16:50
จ., 02/08
17:50
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 61,410
7C269
18:40
จ., 02/08
19:40
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 61,410
KE1122
18:55
จ., 02/08
19:55
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 61,410
7C275
20:10
จ., 02/08
21:10
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 61,410
7C207
20:30
จ., 02/08
21:30
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 61,410
KE1116
15:40
จ., 02/08
16:40
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 68,234
KE1120
17:15
จ., 02/08
18:15
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 68,234

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.