ขาไป
โซล เชจู
ศ., 03/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โซล ไป เชจู วัน ศุกร์, 03 ธันวาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
LJ331
20:25
ศ., 03/12
21:35
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 97,466
LJ411
20:20
ศ., 03/12
21:35
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
₩ 97,466
LJ329
20:30
ศ., 03/12
21:45
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
₩ 97,466
LJ409
21:35
ศ., 03/12
22:45
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 100,173
LJ325
18:15
ศ., 03/12
19:30
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
₩ 100,173
TW729
18:45
ศ., 03/12
19:55
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 101,527
TW731
19:05
ศ., 03/12
20:15
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 102,881
LJ323
17:45
ศ., 03/12
19:00
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
₩ 104,234
TW725
17:25
ศ., 03/12
18:35
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 105,588
TW733
19:25
ศ., 03/12
20:35
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 105,588
TW727
18:05
ศ., 03/12
19:15
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 108,295
TW737
14:55
ศ., 03/12
16:05
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 111,003
TW9701
16:00
ศ., 03/12
17:10
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 111,003
LJ317
14:20
ศ., 03/12
15:35
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
₩ 111,003
TW721
14:20
ศ., 03/12
15:30
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 112,356
LJ315
13:30
ศ., 03/12
14:45
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
₩ 116,417
TW723
15:20
ศ., 03/12
16:30
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 117,771
LJ303
06:30
ศ., 03/12
07:45
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
₩ 117,771
OZ8901
06:05
ศ., 03/12
07:10
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
₩ 120,479
OZ8983
18:35
ศ., 03/12
19:45
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 120,479
LJ401
06:50
ศ., 03/12
08:05
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
₩ 120,479
7C163
06:00
ศ., 03/12
07:05
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
₩ 123,186
7C137
19:15
ศ., 03/12
20:20
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
₩ 123,186
7C155
15:00
ศ., 03/12
16:10
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 123,186
7C123
15:40
ศ., 03/12
16:50
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 123,186
7C145
16:55
ศ., 03/12
18:05
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 123,186
KE1259
17:15
ศ., 03/12
18:25
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 124,540
KE1265
18:25
ศ., 03/12
19:40
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
₩ 124,540
OZ8903
06:10
ศ., 03/12
07:20
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 127,247
OZ8905
06:20
ศ., 03/12
07:30
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 127,247
OZ8955
13:25
ศ., 03/12
14:35
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 127,247
OZ8763
13:35
ศ., 03/12
14:45
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 127,247
OZ8963
14:05
ศ., 03/12
15:15
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 127,247
LJ305
12:15
ศ., 03/12
13:30
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
₩ 129,954
7C117
12:50
ศ., 03/12
14:00
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 131,308
7C143
13:15
ศ., 03/12
14:25
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 131,308
7C125
16:05
ศ., 03/12
17:15
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 131,308
7C133
19:30
ศ., 03/12
20:40
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 131,308
7C147
20:30
ศ., 03/12
21:40
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 131,308
TW701
06:40
ศ., 03/12
07:50
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 132,662
OZ8953
13:20
ศ., 03/12
14:25
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
₩ 134,015
OZ8957
13:50
ศ., 03/12
15:00
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 134,015
OZ8965
14:45
ศ., 03/12
15:55
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 134,015
OZ8967
14:50
ศ., 03/12
16:00
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 134,015
OZ8975
15:30
ศ., 03/12
16:40
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 134,015
OZ8997
20:50
ศ., 03/12
22:00
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 134,015
OZ8753
13:55
ศ., 03/12
15:10
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
₩ 134,015
TW703
07:00
ศ., 03/12
08:10
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 136,723
TW713
11:45
ศ., 03/12
12:55
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 136,723
TW715
12:55
ศ., 03/12
14:05
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 136,723
LJ311
11:50
ศ., 03/12
12:55
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
₩ 138,077
7C119
13:40
ศ., 03/12
14:50
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 138,077
KE1241
13:55
ศ., 03/12
15:05
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 138,077
KE1243
14:25
ศ., 03/12
15:35
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 138,077
KE1257
17:05
ศ., 03/12
18:15
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 138,077
KE1261
17:35
ศ., 03/12
18:45
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 138,077
KE1267
18:50
ศ., 03/12
20:00
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 138,077
KE1277
20:45
ศ., 03/12
21:55
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 138,077
OZ8947
12:20
ศ., 03/12
13:30
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 147,552
OZ8995
20:10
ศ., 03/12
21:20
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 147,552
7C101
06:30
ศ., 03/12
07:40
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 148,906
7C115
12:15
ศ., 03/12
13:25
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 148,906
7C121
14:40
ศ., 03/12
15:50
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 148,906
KE1229
12:05
ศ., 03/12
13:15
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 190,870
KE1235
13:00
ศ., 03/12
14:10
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 190,870
KE1237
13:10
ศ., 03/12
14:20
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 190,870
KE1249
15:10
ศ., 03/12
16:20
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 190,870
KE1255
16:40
ศ., 03/12
17:50
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 190,870
KE1271
19:20
ศ., 03/12
20:30
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 190,870
KE1279
21:05
ศ., 03/12
22:15
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 190,870
OZ8915
08:45
ศ., 03/12
09:55
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 205,761
KE1225
11:20
ศ., 03/12
12:25
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
₩ 222,005
OZ8781
09:20
ศ., 03/12
10:30
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 222,005
OZ8931
11:00
ศ., 03/12
12:10
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
₩ 222,005

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.