ขาไป
โซล เชจู
จ., 02/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โซล ไป เชจู วัน จันทร์, 02 สิงหาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
7C137
18:55
จ., 02/08
20:05
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 17,741
7C129
19:05
จ., 02/08
20:15
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 17,741
7C133
19:30
จ., 02/08
20:40
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 17,741
7C163
20:40
จ., 02/08
21:50
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 17,741
7C123
15:30
จ., 02/08
16:40
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 19,105
LJ403
20:50
จ., 02/08
22:00
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 19,105
LJ321
14:50
จ., 02/08
16:05
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 19,105
7C125
15:50
จ., 02/08
17:05
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 19,105
7C145
16:50
จ., 02/08
18:05
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 19,105
LJ329
19:05
จ., 02/08
20:20
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 19,105
LJ333
19:10
จ., 02/08
20:25
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 19,105
LJ335
19:30
จ., 02/08
20:45
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 19,105
LJ339
19:35
จ., 02/08
20:50
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 19,105
TW735
19:00
จ., 02/08
20:10
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 20,470
TW763
19:55
จ., 02/08
21:05
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 20,470
7C155
15:10
จ., 02/08
16:20
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 23,199
LJ331
17:20
จ., 02/08
18:30
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 23,199
TW727
17:25
จ., 02/08
18:35
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 23,199
TW731
18:10
จ., 02/08
19:20
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 23,199
7C121
14:40
จ., 02/08
15:50
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 25,929
TW725
15:15
จ., 02/08
16:25
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 25,929
TW757
16:20
จ., 02/08
17:30
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 25,929
BX8095
17:35
จ., 02/08
18:45
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 25,929
BX8019
17:45
จ., 02/08
18:55
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 25,929
TW733
18:25
จ., 02/08
19:35
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 25,929
BX8021
14:55
จ., 02/08
16:00
จ., 02/08
1ชม. 05นาที
₩ 27,293
LJ317
15:35
จ., 02/08
16:50
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 25,929
LJ407
06:25
จ., 02/08
07:35
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 30,023
7C119
13:30
จ., 02/08
14:40
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 30,023
BX8091
14:15
จ., 02/08
15:25
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 30,023
TW723
14:35
จ., 02/08
15:45
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 30,023
TW745
16:10
จ., 02/08
17:20
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 30,023
7C151
06:15
จ., 02/08
07:30
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 30,023
LJ323
12:30
จ., 02/08
13:40
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 31,388
LJ301
06:05
จ., 02/08
07:20
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 31,388
LJ303
06:35
จ., 02/08
07:50
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 31,388
OZ8963
15:05
จ., 02/08
16:15
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 32,752
OZ8907
15:40
จ., 02/08
16:50
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 32,752
OZ8967
15:45
จ., 02/08
16:55
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 32,752
OZ8973
17:50
จ., 02/08
19:00
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 32,752
OZ8983
18:45
จ., 02/08
19:55
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 32,752
OZ8995
21:20
จ., 02/08
22:30
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 32,752
OZ8971
15:55
จ., 02/08
17:10
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 32,752
OZ8991
19:20
จ., 02/08
20:35
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 32,752
7C143
13:15
จ., 02/08
14:25
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 34,117
OZ8957
14:25
จ., 02/08
15:30
จ., 02/08
1ชม. 05นาที
₩ 36,846
OZ8937
06:10
จ., 02/08
07:20
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 36,846
LJ319
13:35
จ., 02/08
14:50
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 36,846
7C117
12:40
จ., 02/08
13:50
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 38,211
LJ315
12:10
จ., 02/08
13:15
จ., 02/08
1ชม. 05นาที
₩ 39,576
LJ405
12:20
จ., 02/08
13:30
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 39,576
7C115
12:15
จ., 02/08
13:35
จ., 02/08
1ชม. 20นาที
₩ 38,211
OZ8953
14:05
จ., 02/08
15:10
จ., 02/08
1ชม. 05นาที
₩ 40,940
OZ8951
13:55
จ., 02/08
15:05
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 40,940
KE1201
06:40
จ., 02/08
07:50
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 45,034
KE1237
13:20
จ., 02/08
14:30
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 45,034
KE1241
14:10
จ., 02/08
15:20
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 45,034
KE1245
14:55
จ., 02/08
16:05
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 45,034
KE1251
16:15
จ., 02/08
17:25
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 45,034
KE1255
17:05
จ., 02/08
18:15
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 45,034
KE1265
18:30
จ., 02/08
19:40
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 45,034
KE1269
19:20
จ., 02/08
20:30
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 45,034
KE1273
20:30
จ., 02/08
21:40
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 45,034
7C103
07:00
จ., 02/08
08:10
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 47,764
LJ401
08:15
จ., 02/08
09:25
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 47,764
TW715
12:50
จ., 02/08
14:00
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 49,128
KE1235
13:05
จ., 02/08
14:15
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 51,858
BX8017
07:30
จ., 02/08
08:30
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 54,587
7C105
07:40
จ., 02/08
08:50
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 53,222
BX8011
06:55
จ., 02/08
08:05
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 54,587
TW9701
06:20
จ., 02/08
07:30
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 55,952
LJ307
08:45
จ., 02/08
09:55
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 55,952
LJ309
09:50
จ., 02/08
11:00
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 55,952
7C107
09:00
จ., 02/08
10:10
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 57,316
OZ8943
11:50
จ., 02/08
13:05
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 57,316
KE1209
07:20
จ., 02/08
08:30
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 60,046
KE1227
11:50
จ., 02/08
13:00
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 60,046
7C135
10:30
จ., 02/08
11:30
จ., 02/08
1ชม. 00นาที
₩ 62,775
7C141
09:25
จ., 02/08
10:35
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 62,775
LJ305
11:25
จ., 02/08
12:40
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 62,775
TW713
11:45
จ., 02/08
12:55
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 66,869
BX8029
11:25
จ., 02/08
12:30
จ., 02/08
1ชม. 05นาที
₩ 68,234
KE1205
07:35
จ., 02/08
08:45
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 68,234
KE1207
08:00
จ., 02/08
09:10
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 68,234
KE1223
11:00
จ., 02/08
12:10
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 68,234
KE1211
08:55
จ., 02/08
10:05
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 76,422
KE1215
09:20
จ., 02/08
10:30
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 76,422
KE1225
11:20
จ., 02/08
12:30
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 76,422
OZ8913
07:25
จ., 02/08
08:35
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 79,151
OZ8915
07:55
จ., 02/08
09:05
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 79,151
TW707
09:45
จ., 02/08
10:55
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 84,610
KE1219
10:10
จ., 02/08
11:20
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 84,610
KE1221
10:40
จ., 02/08
11:50
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 84,610
OZ8925
08:30
จ., 02/08
09:40
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 85,975
OZ8931
10:15
จ., 02/08
11:25
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 85,975
OZ8941
11:15
จ., 02/08
12:25
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 85,975
OZ8923
10:00
จ., 02/08
11:10
จ., 02/08
1ชม. 10นาที
₩ 92,798
OZ8921
08:20
จ., 02/08
09:35
จ., 02/08
1ชม. 15นาที
₩ 126,915
7C161
06:00
จ., 02/08
07:05
จ., 02/08
1ชม. 05นาที
₩ 131,009

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.