ขาไป
โซล เชจู
อา., 12/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โซล ไป เชจู วัน อาทิตย์, 12 ธันวาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
LJ421
21:35
อา., 12/12
22:45
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 42,631
TW731
19:05
อา., 12/12
20:15
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 46,628
LJ331
20:25
อา., 12/12
21:35
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 46,628
KE1277
20:45
อา., 12/12
21:55
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 46,628
LJ329
20:30
อา., 12/12
21:45
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
₩ 46,628
LJ411
20:20
อา., 12/12
21:35
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
₩ 47,960
TW727
18:05
อา., 12/12
19:15
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 49,292
TW729
18:45
อา., 12/12
19:55
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 49,292
TW733
19:25
อา., 12/12
20:35
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 49,292
LJ325
18:15
อา., 12/12
19:30
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
₩ 50,624
KE1261
17:35
อา., 12/12
18:45
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 51,957
KE1267
18:50
อา., 12/12
20:00
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 51,957
KE1271
19:20
อา., 12/12
20:30
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 51,957
LJ323
17:45
อา., 12/12
19:00
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
₩ 51,957
KE1265
18:25
อา., 12/12
19:40
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
₩ 51,957
OZ8981
17:25
อา., 12/12
18:35
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 53,289
OZ8993
19:15
อา., 12/12
20:25
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 53,289
OZ8995
20:10
อา., 12/12
21:20
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 53,289
OZ8997
20:50
อา., 12/12
22:00
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 53,289
KE1257
17:05
อา., 12/12
18:15
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 55,953
KE1259
17:15
อา., 12/12
18:25
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 55,953
KE1279
21:05
อา., 12/12
22:15
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 55,953
TW737
14:50
อา., 12/12
16:00
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 57,286
TW723
15:20
อา., 12/12
16:30
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 57,286
TW9701
16:10
อา., 12/12
17:20
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 57,286
7C147
20:30
อา., 12/12
21:40
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 59,950
7C169
20:25
อา., 12/12
21:40
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
₩ 59,950
TW721
14:20
อา., 12/12
15:30
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 61,282
7C137
19:15
อา., 12/12
20:20
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 62,615
KE1255
16:40
อา., 12/12
17:50
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 62,615
7C133
19:30
อา., 12/12
20:40
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 62,615
KE1245
14:55
อา., 12/12
16:05
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 63,947
OZ8975
15:30
อา., 12/12
16:40
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 63,947
OZ8983
18:35
อา., 12/12
19:45
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 63,947
KE1249
15:10
อา., 12/12
16:20
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 67,943
KE1251
15:40
อา., 12/12
16:50
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 67,943
7C125
16:05
อา., 12/12
17:15
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 67,943
7C145
16:55
อา., 12/12
18:05
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 67,943
OZ8965
14:45
อา., 12/12
15:55
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 70,608
OZ8971
15:00
อา., 12/12
16:10
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 70,608
LJ423
06:15
อา., 12/12
07:25
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 71,940
7C121
14:40
อา., 12/12
15:50
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 71,940
TW9735
13:30
อา., 12/12
14:40
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 75,937
OZ8957
13:50
อา., 12/12
15:00
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 75,937
KE1241
13:55
อา., 12/12
15:05
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 75,937
OZ8963
14:05
อา., 12/12
15:15
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 75,937
KE1243
14:25
อา., 12/12
15:35
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 75,937
KE1235
13:00
อา., 12/12
14:10
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 81,266
KE1237
13:10
อา., 12/12
14:20
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 81,266
OZ8955
13:25
อา., 12/12
14:35
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 81,266
OZ8763
13:35
อา., 12/12
14:45
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 81,266
7C163
06:00
อา., 12/12
07:05
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 82,598
7C143
13:15
อา., 12/12
14:25
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 82,598
OZ8901
06:05
อา., 12/12
07:10
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 83,930
OZ8903
06:10
อา., 12/12
07:20
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 83,930
OZ8905
06:20
อา., 12/12
07:30
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 83,930
LJ401
06:35
อา., 12/12
07:45
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 83,930
TW701
06:40
อา., 12/12
07:50
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 83,930
TW715
12:55
อา., 12/12
14:05
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 83,930
TW703
07:00
อา., 12/12
08:10
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 87,927
KE1233
12:50
อา., 12/12
13:55
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 89,259
7C119
13:40
อา., 12/12
14:50
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 90,591
OZ8953
13:20
อา., 12/12
14:25
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 93,256
TW705
08:15
อา., 12/12
09:25
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 93,256
OZ8947
12:20
อา., 12/12
13:30
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 93,256
LJ309
07:45
อา., 12/12
08:55
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 94,588
7C101
06:30
อา., 12/12
07:40
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 97,252
7C151
06:45
อา., 12/12
07:55
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 97,252
TW713
11:45
อา., 12/12
12:55
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 97,252
KE1225
11:25
อา., 12/12
12:40
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
₩ 98,585
OZ8907
06:50
อา., 12/12
08:00
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 102,581
OZ8911
07:10
อา., 12/12
08:20
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 102,581
OZ8931
11:00
อา., 12/12
12:10
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 102,581
OZ8935
11:35
อา., 12/12
12:45
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 102,581
7C115
12:15
อา., 12/12
13:25
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 105,246
7C161
07:25
อา., 12/12
08:35
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 107,910
7C105
07:50
อา., 12/12
09:00
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 107,910
KE1205
07:55
อา., 12/12
09:05
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 110,575
KE1211
08:45
อา., 12/12
09:55
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 110,575
KE1215
09:10
อา., 12/12
10:20
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 110,575
KE1223
11:10
อา., 12/12
12:20
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 110,575
KE1229
12:05
อา., 12/12
13:15
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 110,575
LJ307
09:20
อา., 12/12
10:25
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 114,571
OZ8923
09:50
อา., 12/12
10:55
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 114,571
LJ311
11:50
อา., 12/12
12:55
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 114,571
OZ8977
07:20
อา., 12/12
08:30
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 114,571
OZ8913
07:35
อา., 12/12
08:45
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 114,571
TW707
09:35
อา., 12/12
10:45
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 114,571
OZ8927
10:55
อา., 12/12
12:05
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 114,571
OZ8751
09:40
อา., 12/12
10:50
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 119,900
KE1221
10:30
อา., 12/12
11:40
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 122,565
7C135
10:30
อา., 12/12
11:35
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 126,561
7C107
09:00
อา., 12/12
10:10
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 126,561
7C141
09:30
อา., 12/12
10:40
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 126,561
KE1219
10:10
อา., 12/12
11:20
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 185,179
OZ8015
18:10
อา., 12/12
19:20
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 197,169
OZ8095
17:55
อา., 12/12
19:05
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
₩ 205,162

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.