ขาไป
สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์
ศ., 28/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก สิงคโปร์ ไป กัวลาลัมเปอร์ วัน ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
00:30
ศ., 28/02
05:40
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 403 ฿
00:30
ศ., 28/02
05:40
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 403 ฿
08:00
ศ., 28/02
13:10
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 451 ฿
08:00
ศ., 28/02
13:10
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 451 ฿
15:00
ศ., 28/02
20:10
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 475 ฿
15:00
ศ., 28/02
20:10
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 475 ฿
00:30
ศ., 28/02
05:40
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 477 ฿
08:00
ศ., 28/02
13:10
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 477 ฿
08:00
ศ., 28/02
13:10
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 480 ฿
10:00
ศ., 28/02
15:10
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 480 ฿
10:00
ศ., 28/02
15:10
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 480 ฿
08:00
ศ., 28/02
13:10
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 600 ฿
15:00
ศ., 28/02
20:10
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 600 ฿
19:00
ศ., 28/02
00:10
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 600 ฿
19:00
ศ., 28/02
00:10
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 600 ฿
19:30
ศ., 28/02
00:40
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 600 ฿
19:30
ศ., 28/02
00:40
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 600 ฿
22:45
ศ., 28/02
03:55
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 600 ฿
14:30
ศ., 28/02
19:40
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 720 ฿
14:30
ศ., 28/02
19:40
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 720 ฿
23:59
ศ., 28/02
05:09
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 720 ฿
23:59
ศ., 28/02
05:09
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 720 ฿
14:30
ศ., 28/02
19:40
ศ., 28/02
5ชม. 10นาที 840 ฿
19:00
ศ., 28/02
00:10
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 840 ฿
19:30
ศ., 28/02
00:40
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 840 ฿
23:59
ศ., 28/02
05:09
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 840 ฿
21:30
ศ., 28/02
02:40
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 912 ฿
21:30
ศ., 28/02
02:40
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 912 ฿
21:30
ศ., 28/02
02:40
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 912 ฿
20:00
ศ., 28/02
01:10
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 1,416 ฿
20:00
ศ., 28/02
01:10
ส., 29/02
5ชม. 10นาที 1,536 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.