ขาไป
สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์
ส., 10/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก สิงคโปร์ ไป กัวลาลัมเปอร์ วัน เสาร์, 10 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


5ชม. 00น.
14:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
19:30
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.00

AK722


1ชม. 05น.
23:25
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
00:30
อา., 11/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 77.585ชม. 07น.
00:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
05:37
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
08:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
13:07
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
09:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
14:07
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
11:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
16:07
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
13:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
18:37
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
19:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
00:07
อา., 11/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
23:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
04:37
อา., 11/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 00น.
06:45
ส., 10/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
11:45
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 40.005ชม. 00น.
08:45
ส., 10/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
13:45
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 40.005ชม. 00น.
22:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
03:00
อา., 11/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 40.00

AK720


1ชม. 05น.
21:20
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
22:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 85.97

AK718


1ชม. 10น.
20:45
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
21:55
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 85.975ชม. 40น.
08:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
14:10
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 40น.
09:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
15:10
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 40น.
11:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
17:10
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 40น.
14:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
19:40
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 00น.
07:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
12:00
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 60.005ชม. 00น.
09:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
14:00
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 78.005ชม. 00น.
14:45
ส., 10/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
19:45
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 78.009ชม. 25น.
14:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
23:55
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.00

OD808


1ชม. 05น.
17:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
18:05
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 126.38

OD806


1ชม. 05น.
21:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
22:35
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 126.389ชม. 25น.
00:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
09:55
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
00:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
09:55
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
01:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Jurong East
10:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
01:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Jurong East
10:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
07:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
16:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
07:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
16:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
07:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
16:55
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
08:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
17:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
08:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
17:55
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
09:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
18:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
09:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
18:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
09:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
18:55
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
11:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
20:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
11:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
20:55
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
13:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
22:55
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
13:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
22:55
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
14:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
23:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
19:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
04:25
อา., 11/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
23:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
08:55
อา., 11/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.00

AK714


1ชม. 05น.
16:15
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
17:20
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 131.909ชม. 25น.
06:45
ส., 10/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
16:10
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 40.009ชม. 25น.
08:45
ส., 10/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
18:10
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 40.00

AK700


1ชม. 05น.
07:55
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
09:00
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 152.87

AK704


1ชม. 05น.
10:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
11:35
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 152.87

AK712


1ชม. 05น.
14:10
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
15:15
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 152.87

AK716


1ชม. 05น.
19:10
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
20:15
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 158.59

AK706


1ชม. 05น.
11:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
12:35
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 164.50

AK710


1ชม. 10น.
13:35
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
14:45
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 173.84

AK702


1ชม. 15น.
09:10
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
10:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 173.84

MH628


1ชม. 00น.
12:15
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
13:15
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 200.93

MH606


1ชม. 00น.
13:40
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
14:40
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 200.93

MH624


1ชม. 00น.
15:35
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
16:35
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 200.93

MH610


1ชม. 00น.
21:15
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
22:15
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 200.93

OD802


1ชม. 05น.
10:40
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
11:45
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 217.30

OD804


1ชม. 05น.
12:20
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
13:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 217.30

MH604


1ชม. 00น.
09:55
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
10:55
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 229.84

MH614


1ชม. 00น.
11:05
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
12:05
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 229.84

MH616


1ชม. 10น.
19:15
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
20:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 238.51

SQ106


1ชม. 00น.
08:30
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
09:30
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 278.99

SQ104


1ชม. 10น.
07:00
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
08:10
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 278.99

SQ126


1ชม. 10น.
18:45
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
19:55
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 278.99

SQ108


1ชม. 00น.
09:20
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
10:20
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 323.80

SQ112


1ชม. 00น.
10:15
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
11:15
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 323.80

SQ116


1ชม. 10น.
15:15
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
16:25
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 323.80

SQ8578


1ชม. 15น.
07:25
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
08:40
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 475.58

SQ114


1ชม. 10น.
12:35
ส., 10/06

สิงคโปร์
SIN
13:45
ส., 10/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 482.81

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.