ขาไป
สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์
ส., 01/10
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก สิงคโปร์ ไป กัวลาลัมเปอร์ วัน เสาร์, 01 ตุลาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


4ชม. 50น.
09:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
13:50
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.004ชม. 50น.
14:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
19:20
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.004ชม. 50น.
22:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
03:20
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 00น.
09:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:00
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 00น.
14:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
19:30
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 00น.
22:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
MRT Lavender
03:00
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 00น.
22:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
03:30
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.00

TR472


1ชม. 00น.
17:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
18:30
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 79.995ชม. 10น.
06:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
11:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
06:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
11:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
07:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
12:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
07:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
12:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
08:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
13:10
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
08:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
13:10
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
09:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
09:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
09:45
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:55
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
09:45
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:55
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
10:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
15:10
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
10:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
15:10
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
11:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
16:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
11:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
16:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
13:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
18:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
13:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
18:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
16:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
21:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
16:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
21:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
18:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
23:10
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
18:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
23:10
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
19:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
00:10
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
19:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
00:10
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
20:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
Boon Lay
01:10
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
20:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
01:10
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
20:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
01:10
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
20:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
Boon Lay
01:10
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
21:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
02:40
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
21:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
02:40
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
23:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
04:40
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
23:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
04:40
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
23:45
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
04:55
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
23:45
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
04:55
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.004ชม. 50น.
08:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
Katong V Mall
13:20
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.004ชม. 50น.
09:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
Katong V Mall
14:20
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.004ชม. 50น.
11:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
Katong V Mall
16:20
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 00น.
07:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
Katong V Mall
12:30
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 00น.
08:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
Katong V Mall
13:30
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 00น.
09:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
Katong V Mall
14:30
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 00น.
11:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
Katong V Mall
16:30
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 07น.
00:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
05:37
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
08:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
13:07
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
09:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
14:07
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
11:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
16:07
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
23:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
04:37
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.004ชม. 50น.
07:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
11:50
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 40.00

3K687


1ชม. 10น.
19:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
20:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 85.365ชม. 00น.
07:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
12:00
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 40.00

3K685


1ชม. 15น.
12:05
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
13:20
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 85.365ชม. 40น.
01:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
Katong V Mall
06:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 40น.
23:59
ส., 01/10

สิงคโปร์
Katong V Mall
05:39
อา., 02/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.00

3K683


1ชม. 10น.
07:00
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
08:10
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 107.864ชม. 50น.
07:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
12:20
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 78.004ชม. 50น.
09:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:20
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 78.005ชม. 00น.
07:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
12:30
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 78.005ชม. 00น.
09:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:30
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 78.00

TR452


1ชม. 10น.
09:45
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
10:55
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 125.07

TR456


1ชม. 15น.
07:25
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
08:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 125.07

MH606


1ชม. 00น.
14:40
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
15:40
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 140.26

MH624


1ชม. 00น.
15:35
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
16:35
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 144.42

MH610


1ชม. 00น.
00:05
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
01:05
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 177.75

MH614


1ชม. 00น.
11:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
12:30
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 195.80

MH620


1ชม. 10น.
17:15
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
18:25
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 227.74

SQ104


1ชม. 00น.
07:10
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
08:10
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 262.46

SQ106


1ชม. 00น.
08:30
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
09:30
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 262.46

SQ108


1ชม. 00น.
09:20
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
10:20
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 262.46

SQ114


1ชม. 00น.
12:45
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
13:45
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 262.46

SQ116


1ชม. 00น.
15:25
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
16:25
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 262.46

SQ126


1ชม. 00น.
18:45
ส., 01/10

สิงคโปร์
SIN
19:45
ส., 01/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 295.79

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.