ขาไป
ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์
อา., 12/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ย่างกุ้ง ไป มัณฑะเลย์ วัน อาทิตย์, 12 ธันวาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
09:00
อา., 12/12
18:00
อา., 12/12
9ชม. 00นาที
K 40,932
8M822
07:30
อา., 12/12
08:40
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
K 162,599
8M624
11:00
อา., 12/12
12:10
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
K 172,636
UB585
07:30
อา., 12/12
09:00
อา., 12/12
1ชม. 30นาที
K 180,666
UB625
08:00
อา., 12/12
09:30
อา., 12/12
1ชม. 30นาที
K 180,666

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.