ขาไป
ดานัง โฮจิมินห์
พฤ., 02/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ดานัง ไป โฮจิมินห์ วัน พฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ633


1ชม. 20น.
23:30
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
00:50
ศ., 03/02

โฮจิมินห์
SGN
1,983,400 đ

VJ639


1ชม. 25น.
20:55
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
22:20
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
1,983,400 đ

VJ635


1ชม. 25น.
22:45
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
00:10
ศ., 03/02

โฮจิมินห์
SGN
1,983,400 đ

VN7121


1ชม. 40น.
23:00
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
00:40
ศ., 03/02

โฮจิมินห์
SGN
2,054,000 đ

VJ625


1ชม. 25น.
18:40
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
20:05
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,104,400 đ

VN145


1ชม. 35น.
22:20
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
23:55
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,208,000 đ

VN139


1ชม. 40น.
20:50
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
22:30
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,208,000 đ

VN137


1ชม. 40น.
21:35
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
23:15
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,208,000 đ

VN105


1ชม. 40น.
22:05
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
23:45
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,208,000 đ

VJ643


1ชม. 20น.
16:05
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
17:25
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,346,400 đ

QH191


1ชม. 35น.
21:40
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
23:15
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,305,000 đ

VJ629


1ชม. 25น.
11:00
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
12:25
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,408,000 đ

VJ621


1ชม. 25น.
13:10
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
14:35
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,408,000 đ

VJ627


1ชม. 25น.
20:05
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
21:30
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,408,000 đ

VN135


1ชม. 40น.
19:50
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
21:30
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,362,000 đ

QH157


1ชม. 35น.
06:10
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
07:45
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,415,000 đ

QH171


1ชม. 35น.
17:10
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
18:45
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,415,000 đ

VN6053


2ชม. 15น.
15:40
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
17:55
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,285,000 đ

VN129


1ชม. 30น.
17:00
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
18:30
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,492,000 đ

VN143


1ชม. 30น.
19:00
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
20:30
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,492,000 đ

VN103


1ชม. 35น.
08:00
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
09:35
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,492,000 đ

VN6051


1ชม. 35น.
09:10
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
10:45
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,492,000 đ

QH187


1ชม. 35น.
00:25
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
02:00
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,503,000 đ

VN7127


1ชม. 40น.
00:30
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
02:10
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,492,000 đ

VN141


1ชม. 40น.
07:15
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
08:55
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,492,000 đ

VN133


1ชม. 40น.
18:30
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
20:10
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
2,492,000 đ

SE1


16ชม. 03น.
13:42
พฤ., 02/02

ดานัง
Da Nang
05:45
ศ., 03/02

โฮจิมินห์
Saigon
1,277,000 đ

SE3


17ชม. 17น.
11:28
พฤ., 02/02

ดานัง
Da Nang
04:45
ศ., 03/02

โฮจิมินห์
Saigon
1,222,000 đ

SE7


17ชม. 48น.
22:42
พฤ., 02/02

ดานัง
Da Nang
16:30
ศ., 03/02

โฮจิมินห์
Saigon
1,132,000 đ

SE5


17ชม. 39น.
01:16
พฤ., 02/02

ดานัง
Da Nang
18:55
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
Saigon
1,210,000 đ

SE9


19ชม. 23น.
08:02
พฤ., 02/02

ดานัง
Da Nang
03:25
ศ., 03/02

โฮจิมินห์
Saigon
1,067,000 đ

SE11


20ชม. 45น.
00:45
พฤ., 02/02

ดานัง
Da Nang
21:30
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
Saigon
1,132,000 đ

TN3


21ชม. 10น.
05:50
พฤ., 02/02

ดานัง
Da Nang
03:00
ศ., 03/02

โฮจิมินห์
Saigon
1,051,000 đ

TN5


21ชม. 54น.
09:38
พฤ., 02/02

ดานัง
Da Nang
07:32
ศ., 03/02

โฮจิมินห์
Saigon
1,051,000 đ

VN7137


1ชม. 20น.
14:30
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
15:50
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
5,200,000 đ

VN113


1ชม. 40น.
09:10
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
10:50
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
5,200,000 đ

VN117


1ชม. 40น.
12:25
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
14:05
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
5,200,000 đ

VN125


1ชม. 40น.
13:35
พฤ., 02/02

ดานัง
DAD
15:15
พฤ., 02/02

โฮจิมินห์
SGN
5,200,000 đ

SE21


22ชม. 02น.
09:12
พฤ., 02/02

ดานัง
Da Nang
07:14
ศ., 03/02

โฮจิมินห์
Saigon
1,150,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.