ขาไป
ฮานอย นิญบิ่ญ
อา., 24/01
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป นิญบิ่ญ วัน อาทิตย์, 24 มกราคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
SE1
22:15
อา., 24/01
00:39
จ., 25/01
2ชม. 24นาที
98,000 đ
06:00
อา., 24/01
08:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
07:00
อา., 24/01
09:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
08:00
อา., 24/01
10:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
09:00
อา., 24/01
11:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
10:00
อา., 24/01
12:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
11:00
อา., 24/01
13:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
12:00
อา., 24/01
14:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
13:00
อา., 24/01
15:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
14:00
อา., 24/01
16:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
15:00
อา., 24/01
17:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
16:00
อา., 24/01
18:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
17:00
อา., 24/01
19:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
18:00
อา., 24/01
20:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
19:00
อา., 24/01
21:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
20:00
อา., 24/01
22:00
อา., 24/01
2ชม. 00นาที
180,000 đ
SE3
19:25
อา., 24/01
21:56
อา., 24/01
2ชม. 31นาที
83,000 đ
SE7
06:00
อา., 24/01
08:31
อา., 24/01
2ชม. 31นาที
109,000 đ
SE5
08:50
อา., 24/01
11:21
อา., 24/01
2ชม. 31นาที
121,000 đ
18:00
อา., 24/01
20:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
165,000 đ
06:00
อา., 24/01
08:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
07:00
อา., 24/01
09:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
08:00
อา., 24/01
10:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
09:00
อา., 24/01
11:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
10:00
อา., 24/01
12:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
11:00
อา., 24/01
13:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
12:00
อา., 24/01
14:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
13:00
อา., 24/01
15:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
14:00
อา., 24/01
16:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
15:00
อา., 24/01
17:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
16:00
อา., 24/01
18:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
17:00
อา., 24/01
19:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
18:00
อา., 24/01
20:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
19:00
อา., 24/01
21:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
20:00
อา., 24/01
22:20
อา., 24/01
2ชม. 20นาที
220,000 đ
18:00
อา., 24/01
20:45
อา., 24/01
2ชม. 45นาที
165,000 đ
06:00
อา., 24/01
08:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
07:00
อา., 24/01
09:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
08:00
อา., 24/01
10:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
09:00
อา., 24/01
11:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
10:00
อา., 24/01
12:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
11:00
อา., 24/01
13:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
12:00
อา., 24/01
14:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
13:00
อา., 24/01
15:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
14:00
อา., 24/01
16:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
15:00
อา., 24/01
17:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
16:00
อา., 24/01
18:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
17:00
อา., 24/01
19:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
18:00
อา., 24/01
20:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
19:00
อา., 24/01
21:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
20:00
อา., 24/01
22:30
อา., 24/01
2ชม. 30นาที
220,000 đ
06:00
อา., 24/01
08:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
07:00
อา., 24/01
09:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
08:00
อา., 24/01
10:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
09:00
อา., 24/01
11:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
10:00
อา., 24/01
12:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
11:00
อา., 24/01
13:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
12:00
อา., 24/01
14:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
13:00
อา., 24/01
15:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
14:00
อา., 24/01
16:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
15:00
อา., 24/01
17:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
16:00
อา., 24/01
18:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
17:00
อา., 24/01
19:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
18:00
อา., 24/01
20:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
19:00
อา., 24/01
21:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
20:00
อา., 24/01
22:40
อา., 24/01
2ชม. 40นาที
230,000 đ
05:00
อา., 24/01
07:55
อา., 24/01
2ชม. 55นาที
350,000 đ
08:00
อา., 24/01
10:55
อา., 24/01
2ชม. 55นาที
350,000 đ
13:00
อา., 24/01
15:55
อา., 24/01
2ชม. 55นาที
350,000 đ
16:00
อา., 24/01
18:55
อา., 24/01
2ชม. 55นาที
350,000 đ
05:00
อา., 24/01
08:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
05:00
อา., 24/01
08:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
05:00
อา., 24/01
08:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
05:00
อา., 24/01
08:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
08:00
อา., 24/01
11:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
08:00
อา., 24/01
11:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
08:00
อา., 24/01
11:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
08:00
อา., 24/01
11:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
13:00
อา., 24/01
16:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
13:00
อา., 24/01
16:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
13:00
อา., 24/01
16:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
13:00
อา., 24/01
16:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
16:00
อา., 24/01
19:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
16:00
อา., 24/01
19:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
16:00
อา., 24/01
19:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ
16:00
อา., 24/01
19:05
อา., 24/01
3ชม. 05นาที
350,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.