ขาไป
โฮจิมินห์ เกิ่นเทอ
พ., 19/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป เกิ่นเทอ วัน พุธ, 19 สิงหาคม 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
08:30
พ., 19/08
12:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
174 ฿
13:00
พ., 19/08
16:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
174 ฿
20:30
พ., 19/08
00:00
พฤ., 20/08
3ชม. 30นาที
174 ฿
00:00
พ., 19/08
03:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
01:00
พ., 19/08
04:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
02:00
พ., 19/08
05:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
03:00
พ., 19/08
06:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
04:00
พ., 19/08
07:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
05:00
พ., 19/08
08:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
06:00
พ., 19/08
09:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
06:30
พ., 19/08
10:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
07:00
พ., 19/08
10:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
07:30
พ., 19/08
11:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
08:00
พ., 19/08
11:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
08:30
พ., 19/08
12:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
09:00
พ., 19/08
12:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
09:30
พ., 19/08
13:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
10:00
พ., 19/08
13:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
10:30
พ., 19/08
14:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
11:00
พ., 19/08
14:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
11:30
พ., 19/08
15:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
12:00
พ., 19/08
15:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
12:30
พ., 19/08
16:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
13:00
พ., 19/08
16:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
13:30
พ., 19/08
17:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
14:00
พ., 19/08
17:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
14:30
พ., 19/08
18:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
15:00
พ., 19/08
18:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
15:30
พ., 19/08
19:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
16:00
พ., 19/08
19:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
16:30
พ., 19/08
20:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
17:00
พ., 19/08
20:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
17:30
พ., 19/08
21:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
18:00
พ., 19/08
21:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
18:30
พ., 19/08
22:00
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
19:00
พ., 19/08
22:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
20:00
พ., 19/08
23:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
21:00
พ., 19/08
00:30
พฤ., 20/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
22:00
พ., 19/08
01:30
พฤ., 20/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
23:00
พ., 19/08
02:30
พฤ., 20/08
3ชม. 30นาที
194 ฿
05:00
พ., 19/08
08:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
06:00
พ., 19/08
09:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
07:00
พ., 19/08
10:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
08:00
พ., 19/08
11:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
09:00
พ., 19/08
12:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
10:00
พ., 19/08
13:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
11:00
พ., 19/08
14:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
12:00
พ., 19/08
15:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
13:00
พ., 19/08
16:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
14:00
พ., 19/08
17:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
15:00
พ., 19/08
18:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
16:00
พ., 19/08
19:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
17:00
พ., 19/08
20:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
18:00
พ., 19/08
21:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
19:00
พ., 19/08
22:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
20:00
พ., 19/08
23:45
พ., 19/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
21:00
พ., 19/08
00:45
พฤ., 20/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
22:00
พ., 19/08
01:45
พฤ., 20/08
3ชม. 45นาที
161 ฿
11:00
พ., 19/08
14:30
พ., 19/08
3ชม. 30นาที
268 ฿
20:35
พ., 19/08
00:05
พฤ., 20/08
3ชม. 30นาที
268 ฿
00:00
พ., 19/08
04:00
พ., 19/08
4ชม. 00นาที
187 ฿
09:30
พ., 19/08
13:30
พ., 19/08
4ชม. 00นาที
187 ฿
10:30
พ., 19/08
14:30
พ., 19/08
4ชม. 00นาที
187 ฿
12:00
พ., 19/08
16:00
พ., 19/08
4ชม. 00นาที
187 ฿
13:00
พ., 19/08
17:00
พ., 19/08
4ชม. 00นาที
187 ฿
16:00
พ., 19/08
20:00
พ., 19/08
4ชม. 00นาที
187 ฿
16:30
พ., 19/08
20:30
พ., 19/08
4ชม. 00นาที
187 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.