การรถไฟจีน
ปักกิ่ง  
ออกจาก 15 รีวิว
China Railway is the state-owned railway operator in China, connecting Beijing, Shanghai, Xi'an, Chengdu, Guangzhou, Hong Kong, and operating a cross-border service to Hanoi in Vietnam.

ชั้นโดยสาร

นโยบายการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่าโดยสารรถไฟของเรา:

การรถไฟจีน เปลี่ยนเวลา/วันเดินทาง
ค่าโดยสาร Business class Seat ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Premier class Seat ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร First class Seat ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Soft Sleeper 4-Berth ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Second class Seat ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Soft Sleeper 4-Berth ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Deluxe Soft Sleeper 2-Berth ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Hard Sleeper 6-Berth ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Supplementary seat ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร No seat ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Hard seat ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Soft seat ไม่สามารถทำได้

ตามนโยบายของ China Railways เมื่อการจองได้รับการยืนยันแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาออกเดินทาง คุณจะต้องยกเลิกการจองที่มีอยู่และทำการจองใหม่


นโยบายการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกดังต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับอัตราค่าโดยสารรถไฟของเรา:

การรถไฟจีน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง
ค่าโดยสาร Business class Seat สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Premier class Seat สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร First class Seat สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Soft Sleeper 4-Berth สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Second class Seat สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Soft Sleeper 4-Berth สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Deluxe Soft Sleeper 2-Berth สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Hard Sleeper 6-Berth สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Supplementary seat สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร No seat สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Hard seat สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Soft seat สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม

หากคุณต้องการ ยกเลิกการจองทางออนไลน์ โปรดจัดการการจองของคุณและทำการขอยกเลิกเพื่อดำเนินการขอรับเงินคืน ทางเลือกนี้ สามารถดำเนินการได้จนถึงเวลา 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ยกเว้นในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าตั๋วหากได้มีการรับตั๋วจากสถานีหรือสำนักงานขายตั๋วที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว

โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบริการ และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก จำนวนของเงินคืนจะขึ้นอยู่กับทางการรถไฟ

สำหรับเส้นทาง Hanoi-Nanning:

- 33% ของค่าตั๋ว + 75,000 VND ต่อตั๋ว หากมีการออกตั๋วแล้ว
- ไม่มีการคืนเงินค่าตั๋ว หากดำเนินการน้อยกว่า 3 วันก่อนออกเดินทาง

สำหรับเส้นทาง Guangzhou-Shenzhen-Hongkong:

- 5% ของค่าตั๋ว +20 CNY ต่อตั๋ว หากมีการออกตั๋วแล้ว
- 30% ของค่าตั๋ว + 20 CNY ต่อตั๋ว หากดำเนินการ 2 ถึง 15 วัน ก่อนเดินทาง
- 50% ของค่าตั๋ว + 20 CNY ต่อตั๋ว หากดำเนินการ 1 ถึง 2 วัน ก่อนเดินทาง
- ไม่มีการคืนเงินค่าตั๋ว หากดำเนินการน้อยกว่า 1 วันก่อนการเดินทาง หรือเป็นตั๋วที่้ใช้เดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับเส้นทางอื่นๆ:

- 20 CNY ต่อตั๋ว หากมีการออกตั๋วแล้ว
- 5% ของค่าตั๋ว + 20 CNY ต่อตั๋ว หากดำเนินการ 2 ถึง 15 วัน ก่อนเดินทาง
- 10% ของค่าตั๋ว + 20 CNY ต่อตั๋ว หากดำเนินการ 1 ถึง 2 วัน ก่อนเดินทาง
- ไม่มีการคืนเงินค่าตั๋ว หากดำเนินการน้อยกว่า 1 วันก่อนการเดินทาง หรือเป็นตั๋วที่้ใช้เดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์