สายการบินฟูจิดรีม
ชิซูโอกะ  
ออกจาก 0 รีวิว
Fuji Dream Airlines (JH) is a domestic airline headquartered in Makinohara, Shizuoka, Japan, with its main hub at Shizuoka Airport and Nagoya Airfield.

ชั้นโดยสาร

นโยบายการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่าโดยสารเที่ยวบินของเรา:

สายการบินฟูจิดรีม เปลี่ยนเวลา/วันเดินทาง
ค่าโดยสาร Value Fare สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Web Special ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Normal Fare สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Japan Dream Fare ไม่สามารถทำได้

หากคุณต้องการ เปลี่ยนแปลงการจอง กับ สายการบินฟูจิดรีม กรุณาติดต่อเรา โดยทางเลือกนี้ สามารถดำเนินการได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หลังจากเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อโดยตรงกับ สายการบินฟูจิดรีม โดยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านกฎและนโยบายค่าโดยสารของ สายการบินฟูจิดรีม.


นโยบายการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่าโดยสารเที่ยวบินของเรา:

สายการบินฟูจิดรีม ยกเลิกก่อนออกเดินทาง
ค่าโดยสาร Value Fare สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Web Special สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Normal Fare ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Japan Dream Fare ไม่สามารถทำได้

หากคุณต้องการ ยกเลิกการจอง กับ สายการบินฟูจิดรีม, โปรดจัดการการจองของคุณและทำการขอยกเลิกการจองเพื่อดำเนินการขอรับเงินคืน (เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎค่าโดยสาร) ทางเลือกนี้ สามารถดำเนินการได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หลังจากเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อโดยตรงกับ สายการบินฟูจิดรีม โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบริการ และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านกฎและนโยบายค่าโดยสารของ สายการบินฟูจิดรีม.