นครชัยแอร์

แนะนำ

นครชัยแอร์ คือบริษัทรถบัสไทยที่ให้บริการเส้นทางระหว่าง กรุงเทพ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย นครสวรรค์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตรในภาคเหนือของไทย รวมไปถึงบึงกาฬหนองคาย เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์นครราชสีมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และพัทยา ระยอง ตราดในภาคตะวันออกของไทย

เส้นทาง

ชั้นโดยสาร

ชั้นที่นั่งต่อไปนี้มีให้บริการกับ นครชัยแอร์:

นโยบายการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่ารถโดยสารของเรา:

นครชัยแอร์ เปลี่ยนเวลา/วันเดินทาง
ค่าโดยสาร ที่นั่ง (Gold Class) สามารถทำได้
ค่าโดยสาร ที่นั่ง (Silver Class) สามารถทำได้
ค่าโดยสาร ที่นั่ง (First Class) สามารถทำได้

หากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง, เวลาออกเดินทางหรือปลายทางโปรดแสดงบัตรโดยสารพร้อมหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวของคุณที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ หากต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องมา 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง อาจมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

- ไม่มีค่าธรรมเนียม, หากเกิน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
- 20 THB ต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ หากเปลี่ยนแปลงภายใน 3-24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และราคาบัตรโดยสารต่ำกว่า 400 THB
- 40 THB ต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ หากเปลี่ยนแปลงภายใน 3-24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และราคาบัตรโดยสารเกิน 401 THB
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ ในกรณีที่ดำเนินการน้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง


นโยบายการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกดังต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่ารถโดยสารของเรา:

นครชัยแอร์ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง
ค่าโดยสาร ที่นั่ง (Gold Class) สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร ที่นั่ง (Silver Class) สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร ที่นั่ง (First Class) สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม

หากคุณต้องการที่จะยกเลิกบัตรโดยสารโปรดแสดงบัตรโดยสารพร้อมหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวของคุณที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ หากต้องการยกเลิกจะต้องมา 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบริการ และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก

- 20% ของราคาบัตรโดยสาร หากยกเลิกเกิน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
- 50% ของราคาบัตรโดยสาร หากยกเลิกภายใน 3-24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
- ไม่มีการคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ในกรณีที่ดำเนินการน้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง