ภูเก็ตท่องเที่ยว
ภูเก็ต  
ออกจาก 0 รีวิว
ภูเก็ตท่องเที่ยว เป็นบริษัทของไทยที่มีชื่อเสียงในการให้บริการเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครและภูเก็ต

ชั้นโดยสาร

นโยบายการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่ารถโดยสารของเรา:

ภูเก็ตท่องเที่ยว เปลี่ยนเวลา/วันเดินทาง
ค่าโดยสาร รถบัสด่วน ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร VIP 24 ไม่สามารถทำได้

ตามนโยบายของ ภูเก็ตท่องเที่ยว เมื่อการจองได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.


นโยบายการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกดังต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่ารถโดยสารของเรา:

ภูเก็ตท่องเที่ยว ยกเลิกก่อนออกเดินทาง
ค่าโดยสาร รถบัสด่วน ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร VIP 24 ไม่สามารถทำได้

ตามนโยบายของ ภูเก็ตท่องเที่ยว เป็นตั๋วแบบคืนเงินไม่ได้