รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์
ชลบุรี  
ออกจาก 0 รีวิว
รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ เป็นเรือเร็วที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 300 ที่นั่ง เชื่อมต่อกับพัทยา หัวหิน และอ่าวไทย โดยประกอบด้วยที่ชั้นประประหยัด ชั้นธุรกิจ และห้อง VIP

ชั้นโดยสาร

นโยบายการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ของเรา:

รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ เปลี่ยนเวลา/วันเดินทาง
ค่าโดยสาร ที่นั่งเศรษฐกิจ สามารถทำได้
ค่าโดยสาร ที่นั่งธุรกิจ สามารถทำได้

หากคุณต้องการ เปลี่ยนแปลงการจอง กับ รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ กรุณาติดต่อเรา โดยทางเลือกนี้ สามารถดำเนินการได้จนถึง 96 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หลังจากเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อโดยตรงกับ รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ โดยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตั๋วที่ใช้เดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์


นโยบายการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกดังต่อไปนี้มีผลกับอัตราค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ของเรา:

รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง
ค่าโดยสาร ที่นั่งเศรษฐกิจ สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร ที่นั่งธุรกิจ สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม

หากคุณต้องการ ยกเลิกการจอง กับ รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ โปรดจัดการการจองของคุณและทำการขอยกเลิกการจองเพื่อดำเนินการขอรับเงินคืน (เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎค่าโดยสาร) ทางเลือกนี้ สามารถดำเนินการได้จนถึง 96 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หลังจากเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อโดยตรงกับ รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบริการ และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก

- 20% + 30 THB ต่อตั๋วถ้าดำเนินการ 96 ชั่วโมงหรือมากกว่า ก่อนออกเดินทาง
- ไม่มีการคืนเงิน หากดำเนินการในเวลาที่น้อยกว่า 96 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง

ไม่มีการคืนเงินสำหรับตั๋วที่ใช้เดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์