Bao Khang Limousine

แนะนำ

Bao Khang Limousine is a Vietnamese bus company serving routes between Hanoi and Bac Giang.

เส้นทาง

ชั้นโดยสาร

ชั้นที่นั่งต่อไปนี้มีให้บริการกับ Bao Khang Limousine:

นโยบายการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่ารถโดยสารของเรา:

Bao Khang Limousine เปลี่ยนเวลา/วันเดินทาง
ค่าโดยสาร Limousine Bus Seat ไม่สามารถทำได้

ตามนโยบายของ Bao Khang Limousine เมื่อการจองได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.


นโยบายการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกดังต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่ารถโดยสารของเรา:

Bao Khang Limousine ยกเลิกก่อนออกเดินทาง
ค่าโดยสาร Limousine Bus Seat ไม่สามารถทำได้

ตามนโยบายของ Bao Khang Limousine เป็นตั๋วแบบคืนเงินไม่ได้