Lượt đi
Bangkok Vientiane
T4, 07/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bangkok đến Vientiane ngày đi Thứ tư, 07 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 
FD1042


1h 10m
06:25
T4, 07/06

BĂNG CỐC
DMK
07:35
T4, 07/06

VIÊNG CHĂN
VTE
1,779 ฿

FD1040


1h 10m
12:05
T4, 07/06

BĂNG CỐC
DMK
13:15
T4, 07/06

VIÊNG CHĂN
VTE
1,843 ฿

WE570


1h 15m
11:25
T4, 07/06

BĂNG CỐC
BKK
12:40
T4, 07/06

VIÊNG CHĂN
VTE
3,464 ฿

WE574


1h 20m
18:25
T4, 07/06

BĂNG CỐC
BKK
19:45
T4, 07/06

VIÊNG CHĂN
VTE
3,464 ฿

QV442


1h 00m
14:05
T4, 07/06

BĂNG CỐC
BKK
15:05
T4, 07/06

VIÊNG CHĂN
VTE
6,790 ฿

QV446


1h 20m
20:50
T4, 07/06

BĂNG CỐC
BKK
22:10
T4, 07/06

VIÊNG CHĂN
VTE
6,790 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.