Lượt đi
Ho Chi Minh Vung Tau
T4, 08/02
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Ho Chi Minh đến Vung Tau ngày đi Thứ tư, 08 Tháng 2 2023

Khởi hành Đến Giá
 


2h 00m
05:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
07:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
07:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
09:00
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
07:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
09:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
08:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
10:00
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
08:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
10:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
09:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
11:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
10:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
12:00
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
11:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
13:00
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
12:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
14:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
13:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
15:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
14:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
16:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
16:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
18:00
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
16:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
18:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
17:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
19:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
18:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
20:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
19:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
21:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
20:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
22:00
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
20:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
22:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
21:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
23:00
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 00m
21:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
23:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
3 Tháng 2
230,000 đ2h 20m
07:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
09:50
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
08:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
10:20
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
08:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
10:50
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
11:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
13:50
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
12:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
14:50
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
13:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
15:20
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
13:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
15:50
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
14:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
16:20
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
14:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
16:50
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
15:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
17:20
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
15:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
17:50
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
16:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
18:20
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
16:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
18:50
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
17:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
19:50
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
18:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
20:20
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
19:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
21:20
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
20:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
22:20
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
20:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
22:50
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
21:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
23:50
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 20m
22:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
00:20
T5, 09/02

VŨNG TÀU
Nguyễn An Ninh
200,000 đ2h 00m
09:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
11:00
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Seaport
320,000 đ2h 00m
12:00
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
14:00
T4, 08/02

VŨNG TÀU
Seaport
320,000 đ3h 00m
07:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
10:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
130,000 đ3h 00m
08:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
11:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
130,000 đ3h 00m
09:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
12:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
130,000 đ3h 00m
10:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
13:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
130,000 đ3h 00m
12:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
15:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
130,000 đ3h 00m
13:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
16:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
130,000 đ3h 00m
14:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
17:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
130,000 đ3h 00m
16:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
19:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
130,000 đ3h 00m
17:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
20:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
130,000 đ3h 00m
18:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
21:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
130,000 đ3h 00m
19:30
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
22:30
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
130,000 đ3h 00m
05:01
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
08:01
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
180,000 đ3h 00m
06:01
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
09:01
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
180,000 đ3h 00m
08:01
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
11:01
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
180,000 đ3h 00m
09:01
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
12:01
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
180,000 đ3h 00m
10:01
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
13:01
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
180,000 đ3h 00m
12:01
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
15:01
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
180,000 đ3h 00m
13:01
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
16:01
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
180,000 đ3h 00m
14:01
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
17:01
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
180,000 đ3h 00m
16:01
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
19:01
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
180,000 đ3h 00m
17:01
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
20:01
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
180,000 đ3h 00m
18:01
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
21:01
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
180,000 đ3h 00m
19:01
T4, 08/02

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
22:01
T4, 08/02

VŨNG TÀU
BX Vũng Tàu
180,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.

Phương tiện di chuyển từ Ho Chi Minh đến Vung Tau

Tàu cánh ngầm và xe khách là 2 phương tiện phổ biến để đi từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu.

Khoảng cách từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu bao xa?

Khoảng cách từ Hồ Chí Minh tới Vũng Tàu là 96 km. Bạn có 2 lựa chọn để đi từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu là tàu cánh ngầm hoặc xe khách.

Từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu mất bao lâu?

Thời gian di chuyển từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu là 1 tiếng 45 phút bằng tàu cánh ngầm và 2-3 tiếng bằng xe khách.

Tuỳ thuộc vào tình hình giao thông và điều kiện thời tiết mà xe có thể đến sớm hoặc trễ hơn dự kiến. Tàu cánh ngầm thường khởi hành và cập bến đúng giờ.

Có mấy loại tàu khai thác tuyến Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu?

Có 1 loại tàu cánh ngầm chạy tuyến Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu được khai thác bởi cty Greenlines DP.

Greenlines DP: là công ty tàu cao tốc Việt Nam khai thác các tuyến đường sông kết nối Hồ Chí Minh với Vũng Tàu. Trên tàu được trang bị các tiện nghi khá hiện đại và ghế ngồi khá thoải mái cho hành khách.

Để biết thêm thông tin về hành trình du lịch bằng tàu cánh ngầm, tham khảo thêm bài viết Đặt vé tàu thuỷ ở Việt Nam.

Giá vé tàu cánh ngầm đi từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu bao nhiêu?

Vé tàu cánh ngầm được khai thác bởi Greenlines DP có giá 240,000 đồng.

Tàu đi từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu khởi hành ở đâu?

Các chuyến tàu từ Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu khởi hành tại cảng Bạch Đằng số 03 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Vui lòng có mặt tại cảng 30 phút trước giờ khởi hành để làm thủ tục và tránh nhỡ tàu.

Tàu đi từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu dừng ở đâu?

Các chuyến tàu cánh ngầm từ Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu dừng tại bến tàu cánh ngầm Vũng Tàu, Bãi trước đường Trần Phú, thành phố Vũng Tàu.

Có mấy loại xe khách chạy tuyến Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu?

Hiện nay có hai loại xe khách chạy tuyến Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu.

Xe Ghế ngồi: là loại xe có 2 tầng được trang bị với những chiếc ghế nằm thoải mái, có sức chứa 40-46 hành khách.

Xe Limousine: là loại xe có nội thất được tân trang lại với ba hàng ghế có sức chứa 9 hành khách. Hoặc một hàng ghế ở phía sau và bốn ghế riêng ở trung tâm có sức chứa tối đa 7 hành khách. Ngoài ra, có thêm chỗ cho 1 hành khách ở phía trước bên cạnh tài xế.

Để biết thêm thông tin về hành trình du lịch bằng xe khách, mời các bạn tham khảo bài viết Hướng dẫn đi du lịch bằng xe khách ở Việt Nam.

Giá vé xe khách đi từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu bao nhiêu?

Giá vé xe khách từ Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu bắt đầu từ 115,000 đồng. Tuỳ thuộc vào loại xe bạn chọn.

Lưu ý: vào những ngày lễ hoặc cuối tuần, một số nhà xe sẽ tăng giá vé do nhu cầu đi lại nhiều hơn ngày thường.

Xe khách Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu khởi hành ở đâu?

Hầu hết xe khách Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất hoặc từ các văn phòng công ty tại Quận 1 và Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Vui lòng có mặt tại điểm đón ít nhất 30-60 phút trước giờ khởi hành. Lưu ý rằng nhiều nhà xe có sắp xếp xe trung chuyển đón khách từ điểm hẹn và đưa khách đến điểm khởi hành. Bạn nên có mặt sớm nếu không muốn nhỡ chuyến xe.

Xe khách Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu dừng bến cuối ở đâu?

Hầu hết xe khách Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu dừng ở Bến xe Vũng Tàu hoặc các văn phòng đại diện của cty tại trên đường Trần Phú và đường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu.

Từ Vũng Tàu tôi có thể đi đâu tiếp?

Từ Vũng Tàu, bạn có thể đi xe khách về lại Hồ Chí Minh, hoặc tiếp tục đi tàu cánh ngầm ra Côn Đảo.