Lượt đi
Băng Cốc Ayutthaya
T3, 06/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Ayutthaya ngày đi Thứ ba, 06 Tháng 12 2022

Khởi hành Đến Giá
 
EX71


1h 19m
10:05
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
11:24
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
20 ฿

EX75


1h 21m
08:20
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
09:41
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
20 ฿

RP139


1h 30m
18:55
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
20:25
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
20 ฿

RP141


1h 31m
22:45
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
00:16
T4, 07/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
20 ฿

RP109


1h 32m
13:45
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
15:17
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
20 ฿

RP133


1h 32m
20:45
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
22:17
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
20 ฿

RP107


1h 33m
20:10
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
21:43
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
20 ฿

EX51


1h 35m
22:00
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
23:35
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
20 ฿

RP111


1h 37m
07:00
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
08:37
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
20 ฿

RP135


1h 45m
06:40
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
08:25
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
20 ฿

SP13


1h 31m
19:35
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
21:06
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
205 ฿

SP21


1h 13m
05:45
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
06:58
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
345 ฿

SP7


1h 17m
08:30
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
09:47
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
345 ฿2h 30m
09:30
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Khao San
12:00
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Chao Phrom
300 ฿2h 30m
11:30
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Khao San
14:00
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Chao Phrom
300 ฿

SP23


1h 22m
20:30
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
21:52
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
735 ฿

SP9


1h 34m
18:10
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
19:44
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
735 ฿3h 00m
17:00
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Khao San
20:00
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Công viên thành phố
350 ฿

SP25


1h 40m
20:00
T3, 06/12

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
21:40
T3, 06/12

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
735 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.