Lượt đi
Băng Cốc Singapore
T6, 09/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Singapore ngày đi Thứ sáu, 09 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 
VZ620


2h 30m
06:10
T6, 09/06

BĂNG CỐC
BKK
09:40
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
1,728 ฿

FD355


2h 20m
13:15
T6, 09/06

BĂNG CỐC
DMK
16:35
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
2,066 ฿

FD359


2h 25m
06:10
T6, 09/06

BĂNG CỐC
DMK
09:35
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
2,066 ฿

3K514


2h 25m
21:20
T6, 09/06

BĂNG CỐC
BKK
00:45
T7, 10/06

SINGAPORE
SIN
2,081 ฿

FD357


2h 25m
10:40
T6, 09/06

BĂNG CỐC
DMK
14:05
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
2,228 ฿

FD353


2h 25m
18:15
T6, 09/06

BĂNG CỐC
DMK
21:40
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
2,267 ฿

TR609


2h 15m
08:55
T6, 09/06

BĂNG CỐC
BKK
12:10
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
2,321 ฿

FD351


2h 30m
16:35
T6, 09/06

BĂNG CỐC
DMK
20:05
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
2,267 ฿

TR625


2h 25m
10:50
T6, 09/06

BĂNG CỐC
BKK
14:15
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
2,321 ฿

VZ626


2h 30m
17:00
T6, 09/06

BĂNG CỐC
BKK
20:30
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
2,385 ฿

3K512


2h 25m
09:25
T6, 09/06

BĂNG CỐC
BKK
12:50
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
2,497 ฿

TR611


2h 15m
17:45
T6, 09/06

BĂNG CỐC
BKK
21:00
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
2,758 ฿

3K516


2h 20m
15:05
T6, 09/06

BĂNG CỐC
BKK
18:25
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
2,974 ฿

SL100


2h 25m
07:45
T6, 09/06

BĂNG CỐC
DMK
11:10
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
2,959 ฿

SL104


2h 25m
18:15
T6, 09/06

BĂNG CỐC
DMK
21:40
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
2,959 ฿

TR605


2h 35m
15:40
T6, 09/06

BĂNG CỐC
BKK
19:15
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
3,273 ฿

TR617


2h 20m
20:25
T6, 09/06

BĂNG CỐC
BKK
23:45
T6, 09/06

SINGAPORE
SIN
3,890 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.