Lượt đi
Băng Cốc Surat Thani
T2, 17/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Surat Thani ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
SL748
18:20
T2, 17/08
19:30
T2, 17/08
1h 10m
819,825 đ
SL746
16:35
T2, 17/08
17:50
T2, 17/08
1h 15m
819,825 đ
DD7216
16:25
T2, 17/08
17:35
T2, 17/08
1h 10m
901,808 đ
DD7212
12:40
T2, 17/08
14:00
T2, 17/08
1h 20m
901,808 đ
FD3239
11:40
T2, 17/08
12:55
T2, 17/08
1h 15m
929,135 đ
FD3231
14:30
T2, 17/08
15:45
T2, 17/08
1h 15m
929,135 đ
FD3233
17:10
T2, 17/08
18:40
T2, 17/08
1h 30m
929,135 đ
FD3331
15:20
T2, 17/08
16:55
T2, 17/08
1h 35m
929,135 đ
SL740
12:15
T2, 17/08
13:30
T2, 17/08
1h 15m
1,038,445 đ
FD3237
10:40
T2, 17/08
12:05
T2, 17/08
1h 25m
1,120,428 đ
DD7208
08:05
T2, 17/08
09:15
T2, 17/08
1h 10m
1,229,738 đ
20:30
T2, 17/08
05:30
T3, 18/08
9h 00m
373,572 đ
20:20
T2, 17/08
05:30
T3, 18/08
9h 10m
435,710 đ
09:15
T2, 17/08
19:00
T2, 17/08
9h 45m
373,572 đ
20:40
T2, 17/08
05:30
T3, 18/08
8h 50m
580,946 đ
20:00
T2, 17/08
06:00
T3, 18/08
10h 00m
Chưa mở bán
20:00
T2, 17/08
07:00
T3, 18/08
11h 00m
Chưa mở bán

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.