Lượt đi
Băng Cốc Surat Thani
T6, 23/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Surat Thani ngày đi Thứ sáu, 23 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
SL740
13:30
T6, 23/04
14:40
T6, 23/04
1h 10m
1,103 ฿
SL746
19:05
T6, 23/04
20:15
T6, 23/04
1h 10m
1,103 ฿
DD578
12:40
T6, 23/04
13:50
T6, 23/04
1h 10m
1,140 ฿
SL734
08:45
T6, 23/04
10:00
T6, 23/04
1h 15m
1,463 ฿
WE257
17:55
T6, 23/04
19:10
T6, 23/04
1h 15m
1,567 ฿
FD3237
09:50
T6, 23/04
11:05
T6, 23/04
1h 15m
1,608 ฿
FD3231
14:30
T6, 23/04
15:45
T6, 23/04
1h 15m
1,608 ฿
FD3235
07:10
T6, 23/04
08:30
T6, 23/04
1h 20m
1,608 ฿
FD3331
16:10
T6, 23/04
17:30
T6, 23/04
1h 20m
1,608 ฿
WE251
07:30
T6, 23/04
08:45
T6, 23/04
1h 15m
2,167 ฿
19:30
T6, 23/04
05:30
T7, 24/04
10h 00m
640 ฿
SP43
07:50
T6, 23/04
18:50
T6, 23/04
11h 00m
608 ฿
EX83
17:00
T6, 23/04
05:35
T7, 24/04
12h 35m
257 ฿
SP39
22:05
T6, 23/04
09:25
T7, 24/04
11h 20m
608 ฿
SP37
15:10
T6, 23/04
03:46
T7, 24/04
12h 36m
297 ฿
19:00
T6, 23/04
06:00
T7, 24/04
11h 00m
750 ฿
RP171
12:30
T6, 23/04
01:33
T7, 24/04
13h 03m
217 ฿
EX85
19:30
T6, 23/04
08:32
T7, 24/04
13h 02m
257 ฿
RP167
18:30
T6, 23/04
07:47
T7, 24/04
13h 17m
217 ฿
19:00
T6, 23/04
07:00
T7, 24/04
12h 00m
750 ฿
SP31
14:30
T6, 23/04
02:40
T7, 24/04
12h 10m
1,008 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.