Lượt đi
Bắc Kinh Quảng Châu
CN, 30/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bắc Kinh đến Quảng Châu ngày đi Chủ nhật, 30 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
MF8395


3h 10m
08:00
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
11:10
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
2,681 元

MU6853


2h 50m
09:00
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
11:50
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

CZ3186


2h 50m
14:00
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
16:50
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

CZ3000


3h 05m
09:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
12:35
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

CZ3178


3h 05m
20:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
23:35
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

CZ3166


3h 15m
10:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
13:45
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

CZ3112


3h 15m
11:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
14:45
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

CZ3102


3h 15m
12:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
15:45
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

CZ3106


3h 15m
13:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
16:45
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

CZ3104


3h 15m
15:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
18:45
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

CZ3100


3h 15m
18:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
21:45
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

MU6309


3h 15m
19:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
22:45
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

CZ3110


3h 15m
19:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
22:45
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

MU6301


3h 20m
07:15
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
10:35
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

MU6303


3h 20m
08:15
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
11:35
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

MU6305


3h 20m
14:35
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
17:55
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

MU6307


3h 20m
16:15
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
19:35
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

CZ3180


3h 30m
16:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
20:00
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

CZ3122


3h 30m
17:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
21:00
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

MU6311


3h 35m
21:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
01:05
T2, 01/07

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

CZ3114


3h 35m
21:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PKX
01:05
T2, 01/07

QUẢNG CHÂU
CAN
3,153 元

HU7801


3h 20m
08:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PEK
11:50
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,458 元

HU7803


3h 20m
09:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PEK
12:50
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,458 元

HU7809


3h 20m
14:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PEK
17:50
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,458 元

HU7813


3h 20m
19:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PEK
22:50
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,458 元

HU7815


3h 25m
20:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PEK
23:55
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,458 元

HU7805


3h 35m
10:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PEK
14:05
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,458 元

HU7807


3h 35m
12:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PEK
16:05
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,458 元

HU7811


3h 35m
16:30
CN, 30/06

BẮC KINH
PEK
20:05
CN, 30/06

QUẢNG CHÂU
CAN
3,458 元

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.