Lượt đi
Bắc Kinh Thượng Hải
T3, 10/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bắc Kinh đến Thượng Hải ngày đi Thứ ba, 10 Tháng 8 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
HO1254
06:35
T3, 10/08
09:00
T3, 10/08
2h 25m
589 元
HU7603
21:15
T3, 10/08
23:35
T3, 10/08
2h 20m
734 元
MU5102
08:00
T3, 10/08
10:15
T3, 10/08
2h 15m
819 元
MU5100
07:00
T3, 10/08
09:20
T3, 10/08
2h 20m
819 元
MU5166
21:30
T3, 10/08
23:50
T3, 10/08
2h 20m
819 元
MU5182
19:20
T3, 10/08
21:40
T3, 10/08
2h 20m
826 元
MU5126
20:00
T3, 10/08
22:30
T3, 10/08
2h 30m
819 元
MU5128
21:00
T3, 10/08
23:30
T3, 10/08
2h 30m
819 元
MU5110
12:00
T3, 10/08
14:10
T3, 10/08
2h 10m
880 元
MU5104
09:00
T3, 10/08
11:15
T3, 10/08
2h 15m
880 元
MU5106
10:00
T3, 10/08
12:15
T3, 10/08
2h 15m
880 元
MU5154
11:30
T3, 10/08
13:45
T3, 10/08
2h 15m
880 元
MU5112
13:00
T3, 10/08
15:15
T3, 10/08
2h 15m
880 元
MU5156
13:30
T3, 10/08
15:45
T3, 10/08
2h 15m
880 元
MU5118
16:00
T3, 10/08
18:15
T3, 10/08
2h 15m
880 元
MU5120
17:00
T3, 10/08
19:15
T3, 10/08
2h 15m
880 元
MU5160
17:30
T3, 10/08
19:45
T3, 10/08
2h 15m
880 元
MU5122
18:00
T3, 10/08
20:15
T3, 10/08
2h 15m
880 元
MU5124
19:00
T3, 10/08
21:15
T3, 10/08
2h 15m
880 元
MU5164
19:30
T3, 10/08
21:45
T3, 10/08
2h 15m
880 元
HU7609
15:30
T3, 10/08
17:40
T3, 10/08
2h 10m
887 元
MU5108
11:00
T3, 10/08
13:20
T3, 10/08
2h 20m
880 元
MU5114
14:00
T3, 10/08
16:20
T3, 10/08
2h 20m
880 元
MU5116
15:00
T3, 10/08
17:20
T3, 10/08
2h 20m
880 元
HU7605
07:45
T3, 10/08
10:00
T3, 10/08
2h 15m
887 元
MU5158
14:30
T3, 10/08
16:55
T3, 10/08
2h 25m
880 元
MU5162
18:30
T3, 10/08
21:00
T3, 10/08
2h 30m
880 元
HU7601
17:15
T3, 10/08
19:40
T3, 10/08
2h 25m
887 元
HU7607
08:45
T3, 10/08
11:00
T3, 10/08
2h 15m
1,010 元
CZ8883
19:45
T3, 10/08
22:00
T3, 10/08
2h 15m
1,316 元
MF8555
17:30
T3, 10/08
19:35
T3, 10/08
2h 05m
1,729 元
CZ8879
08:30
T3, 10/08
10:30
T3, 10/08
2h 00m
1,767 元
CZ8885
16:00
T3, 10/08
18:20
T3, 10/08
2h 20m
1,775 元
FM9102
20:30
T3, 10/08
22:45
T3, 10/08
2h 15m
1,852 元
HO1252
14:40
T3, 10/08
16:55
T3, 10/08
2h 15m
1,936 元
CZ8881
11:25
T3, 10/08
13:35
T3, 10/08
2h 10m
3,542 元
CZ8887
12:00
T3, 10/08
14:10
T3, 10/08
2h 10m
3,550 元

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.