Lượt đi
Bắc Kinh Thượng Hải
T2, 10/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bắc Kinh đến Thượng Hải ngày đi Thứ hai, 10 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
CA1549
16:30
T2, 10/08
18:40
T2, 10/08
2h 10m
1,198,837 đ
CA1855
17:30
T2, 10/08
19:40
T2, 10/08
2h 10m
1,198,837 đ
CA1883
20:20
T2, 10/08
22:35
T2, 10/08
2h 15m
1,525,793 đ
CA1857
19:30
T2, 10/08
21:40
T2, 10/08
2h 10m
1,852,748 đ
CA1515
15:30
T2, 10/08
17:55
T2, 10/08
2h 25m
2,152,458 đ
CA1531
10:30
T2, 10/08
12:40
T2, 10/08
2h 10m
2,615,645 đ
CA1831
07:30
T2, 10/08
09:40
T2, 10/08
2h 10m
3,923,467 đ
CA1557
11:30
T2, 10/08
13:40
T2, 10/08
2h 10m
4,441,147 đ
CA1521
14:30
T2, 10/08
16:40
T2, 10/08
2h 10m
4,441,147 đ
CA1519
09:30
T2, 10/08
11:40
T2, 10/08
2h 10m
5,694,477 đ
CA1501
08:30
T2, 10/08
10:55
T2, 10/08
2h 25m
5,694,477 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.