Lượt đi
Bắc Kinh Thượng Hải
CN, 12/12
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bắc Kinh đến Thượng Hải ngày đi Chủ nhật, 12 Tháng 12 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
HO1254
06:30
CN, 12/12
08:45
CN, 12/12
2h 15m
467 元
CZ8883
20:35
CN, 12/12
22:55
CN, 12/12
2h 20m
547 元
CZ8881
15:10
CN, 12/12
17:35
CN, 12/12
2h 25m
590 元
CZ8879
09:00
CN, 12/12
11:05
CN, 12/12
2h 05m
662 元
HU7607
08:05
CN, 12/12
10:20
CN, 12/12
2h 15m
654 元
HU7605
07:10
CN, 12/12
09:30
CN, 12/12
2h 20m
654 元
HU7613
10:15
CN, 12/12
12:40
CN, 12/12
2h 25m
654 元
CZ8887
13:00
CN, 12/12
15:05
CN, 12/12
2h 05m
683 元
CZ8885
16:15
CN, 12/12
18:20
CN, 12/12
2h 05m
683 元
HU7603
21:10
CN, 12/12
23:15
CN, 12/12
2h 05m
705 元
MU5100
07:00
CN, 12/12
09:15
CN, 12/12
2h 15m
755 元
MU5102
08:00
CN, 12/12
10:15
CN, 12/12
2h 15m
755 元
MU5138
19:30
CN, 12/12
21:45
CN, 12/12
2h 15m
755 元
MU5126
20:00
CN, 12/12
22:15
CN, 12/12
2h 15m
755 元
MU5128
21:00
CN, 12/12
23:15
CN, 12/12
2h 15m
755 元
MU5166
21:40
CN, 12/12
23:55
CN, 12/12
2h 15m
755 元
HU7601
17:20
CN, 12/12
19:40
CN, 12/12
2h 20m
806 元
MU5108
11:00
CN, 12/12
13:15
CN, 12/12
2h 15m
813 元
MU5154
11:30
CN, 12/12
13:45
CN, 12/12
2h 15m
813 元
MU5110
12:00
CN, 12/12
14:15
CN, 12/12
2h 15m
813 元
MU5112
13:00
CN, 12/12
15:15
CN, 12/12
2h 15m
813 元
MU5156
13:30
CN, 12/12
15:45
CN, 12/12
2h 15m
813 元
MU5114
14:00
CN, 12/12
16:15
CN, 12/12
2h 15m
813 元
MU5116
15:00
CN, 12/12
17:15
CN, 12/12
2h 15m
813 元
MU5118
16:00
CN, 12/12
18:15
CN, 12/12
2h 15m
813 元
MU5120
17:00
CN, 12/12
19:15
CN, 12/12
2h 15m
813 元
MU5160
17:30
CN, 12/12
19:45
CN, 12/12
2h 15m
813 元
MU5122
18:00
CN, 12/12
20:15
CN, 12/12
2h 15m
813 元
MU5124
19:00
CN, 12/12
21:15
CN, 12/12
2h 15m
813 元
MU5104
09:00
CN, 12/12
11:20
CN, 12/12
2h 20m
813 元
MU5106
10:00
CN, 12/12
12:20
CN, 12/12
2h 20m
813 元
MU5158
14:30
CN, 12/12
16:50
CN, 12/12
2h 20m
813 元
HU7609
15:30
CN, 12/12
18:00
CN, 12/12
2h 30m
806 元
MU5162
18:30
CN, 12/12
21:00
CN, 12/12
2h 30m
813 元
MU5164
19:30
CN, 12/12
22:00
CN, 12/12
2h 30m
813 元
MF8555
17:00
CN, 12/12
19:20
CN, 12/12
2h 20m
1,971 元

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.