Lượt đi
Busan Seoul
T2, 01/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Busan đến Seoul ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 2 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
7C267
16:50
T2, 01/02
17:50
T2, 01/02
1h 00m
₩ 33,505
7C269
18:40
T2, 01/02
19:40
T2, 01/02
1h 00m
₩ 33,505
7C275
20:10
T2, 01/02
21:10
T2, 01/02
1h 00m
₩ 33,505
7C265
13:20
T2, 01/02
14:15
T2, 01/02
0h 55m
₩ 34,845
7C261
09:30
T2, 01/02
10:30
T2, 01/02
1h 00m
₩ 34,845
7C263
11:30
T2, 01/02
12:30
T2, 01/02
1h 00m
₩ 34,845
7C207
20:30
T2, 01/02
21:40
T2, 01/02
1h 10m
₩ 33,505
RS964
10:50
T2, 01/02
11:50
T2, 01/02
1h 00m
₩ 37,525
RS962
14:20
T2, 01/02
15:20
T2, 01/02
1h 00m
₩ 37,525
RS966
17:40
T2, 01/02
18:40
T2, 01/02
1h 00m
₩ 37,525
BX8826
20:00
T2, 01/02
20:55
T2, 01/02
0h 55m
₩ 44,226
BX8828
21:00
T2, 01/02
21:55
T2, 01/02
0h 55m
₩ 44,226
BX8822
18:00
T2, 01/02
18:55
T2, 01/02
0h 55m
₩ 50,927
BX8824
19:00
T2, 01/02
19:55
T2, 01/02
0h 55m
₩ 50,927
7C201
07:30
T2, 01/02
08:30
T2, 01/02
1h 00m
₩ 52,267
BX8812
13:00
T2, 01/02
13:55
T2, 01/02
0h 55m
₩ 57,628
BX8814
14:00
T2, 01/02
14:55
T2, 01/02
0h 55m
₩ 57,628
BX8818
16:00
T2, 01/02
16:55
T2, 01/02
0h 55m
₩ 57,628
BX8820
17:00
T2, 01/02
17:55
T2, 01/02
0h 55m
₩ 57,628
BX8808
11:05
T2, 01/02
11:55
T2, 01/02
0h 50m
₩ 64,329
BX8800
07:00
T2, 01/02
07:55
T2, 01/02
0h 55m
₩ 64,329
BX8804
09:00
T2, 01/02
09:55
T2, 01/02
0h 55m
₩ 64,329
BX8806
10:00
T2, 01/02
10:55
T2, 01/02
0h 55m
₩ 64,329
BX8816
15:00
T2, 01/02
15:55
T2, 01/02
0h 55m
₩ 64,329

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.