Lượt đi
Busan Seoul
T3, 22/06
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Busan đến Seoul ngày đi Thứ ba, 22 Tháng 6 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
7C203
11:35
T3, 22/06
12:35
T3, 22/06
1h 00m
₩ 36,582
LJ352
10:00
T3, 22/06
11:00
T3, 22/06
1h 00m
₩ 39,292
TW9968
12:20
T3, 22/06
13:20
T3, 22/06
1h 00m
₩ 39,292
7C283
09:30
T3, 22/06
10:40
T3, 22/06
1h 10m
₩ 39,292
TW9964
10:05
T3, 22/06
11:05
T3, 22/06
1h 00m
₩ 44,712
TW9982
21:10
T3, 22/06
22:00
T3, 22/06
0h 50m
₩ 47,422
LJ360
16:40
T3, 22/06
17:40
T3, 22/06
1h 00m
₩ 46,067
TW9980
20:00
T3, 22/06
21:00
T3, 22/06
1h 00m
₩ 47,422
7C207
20:30
T3, 22/06
21:30
T3, 22/06
1h 00m
₩ 47,422
TW9972
16:00
T3, 22/06
17:00
T3, 22/06
1h 00m
₩ 48,777
7C267
16:50
T3, 22/06
17:50
T3, 22/06
1h 00m
₩ 48,777
7C269
18:40
T3, 22/06
19:40
T3, 22/06
1h 00m
₩ 48,777
TW9978
19:20
T3, 22/06
20:20
T3, 22/06
1h 00m
₩ 48,777
7C211
07:00
T3, 22/06
08:05
T3, 22/06
1h 05m
₩ 56,906
7C263
12:00
T3, 22/06
13:00
T3, 22/06
1h 00m
₩ 73,165
KE1112
14:05
T3, 22/06
15:00
T3, 22/06
0h 55m
₩ 151,749
KE1102
08:40
T3, 22/06
09:40
T3, 22/06
1h 00m
₩ 151,749
KE1106
10:40
T3, 22/06
11:40
T3, 22/06
1h 00m
₩ 151,749
KE1108
11:55
T3, 22/06
12:55
T3, 22/06
1h 00m
₩ 151,749
KE1116
15:40
T3, 22/06
16:40
T3, 22/06
1h 00m
₩ 151,749
KE1120
17:15
T3, 22/06
18:15
T3, 22/06
1h 00m
₩ 151,749
KE1122
18:55
T3, 22/06
19:55
T3, 22/06
1h 00m
₩ 151,749
KE1126
20:55
T3, 22/06
21:55
T3, 22/06
1h 00m
₩ 151,749
OZ8824
19:00
T3, 22/06
19:55
T3, 22/06
0h 55m
₩ 173,428
OZ8802
08:00
T3, 22/06
08:55
T3, 22/06
0h 55m
₩ 174,783
OZ8804
09:00
T3, 22/06
09:55
T3, 22/06
0h 55m
₩ 174,783
OZ8808
11:00
T3, 22/06
11:55
T3, 22/06
0h 55m
₩ 174,783
OZ8812
13:00
T3, 22/06
13:55
T3, 22/06
0h 55m
₩ 174,783
OZ8816
15:00
T3, 22/06
15:55
T3, 22/06
0h 55m
₩ 174,783
OZ8818
16:00
T3, 22/06
16:55
T3, 22/06
0h 55m
₩ 174,783
OZ8820
17:00
T3, 22/06
17:55
T3, 22/06
0h 55m
₩ 174,783
OZ8822
18:00
T3, 22/06
18:55
T3, 22/06
0h 55m
₩ 174,783
OZ8826
20:00
T3, 22/06
20:55
T3, 22/06
0h 55m
₩ 174,783
OZ8828
21:00
T3, 22/06
21:55
T3, 22/06
0h 55m
₩ 174,783

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.