Lượt đi
Busan Seoul
T7, 17/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Busan đến Seoul ngày đi Thứ bảy, 17 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
7C265
13:30
T7, 17/04
14:30
T7, 17/04
1h 00m
₩ 37,360
7C281
15:10
T7, 17/04
16:10
T7, 17/04
1h 00m
₩ 37,360
BX8814
14:00
T7, 17/04
14:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 38,695
7C211
07:30
T7, 17/04
08:25
T7, 17/04
0h 55m
₩ 40,029
RS966
14:35
T7, 17/04
15:30
T7, 17/04
0h 55m
₩ 40,029
7C203
11:35
T7, 17/04
12:35
T7, 17/04
1h 00m
₩ 40,029
7C263
12:00
T7, 17/04
13:00
T7, 17/04
1h 00m
₩ 40,029
7C267
16:50
T7, 17/04
17:50
T7, 17/04
1h 00m
₩ 40,029
RS962
11:55
T7, 17/04
12:55
T7, 17/04
1h 00m
₩ 42,698
RS964
15:25
T7, 17/04
16:25
T7, 17/04
1h 00m
₩ 42,698
7C273
11:40
T7, 17/04
12:40
T7, 17/04
1h 00m
₩ 44,032
7C269
18:40
T7, 17/04
19:40
T7, 17/04
1h 00m
₩ 44,032
7C275
20:10
T7, 17/04
21:10
T7, 17/04
1h 00m
₩ 44,032
7C207
20:30
T7, 17/04
21:30
T7, 17/04
1h 00m
₩ 44,032
RS968
17:55
T7, 17/04
18:50
T7, 17/04
0h 55m
₩ 45,366
BX8800
07:00
T7, 17/04
07:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 46,700
BX8828
21:00
T7, 17/04
21:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 46,700
RS982
20:45
T7, 17/04
21:35
T7, 17/04
0h 50m
₩ 48,035
BX8806
10:00
T7, 17/04
10:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 48,035
BX8872
10:30
T7, 17/04
11:25
T7, 17/04
0h 55m
₩ 48,035
BX8824
19:00
T7, 17/04
19:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 48,035
BX8826
20:00
T7, 17/04
20:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 48,035
7C283
09:30
T7, 17/04
10:40
T7, 17/04
1h 10m
₩ 46,700
BX8802
08:00
T7, 17/04
08:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 50,703
BX8804
09:00
T7, 17/04
09:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 50,703
BX8838
11:50
T7, 17/04
12:45
T7, 17/04
0h 55m
₩ 50,703
BX8812
13:00
T7, 17/04
13:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 50,703
BX8816
15:00
T7, 17/04
15:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 50,703
BX8818
16:00
T7, 17/04
16:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 50,703
BX8820
17:00
T7, 17/04
17:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 50,703
BX8808
11:00
T7, 17/04
11:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 54,706
BX8822
18:00
T7, 17/04
18:55
T7, 17/04
0h 55m
₩ 78,724

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.