Lượt đi
Busan Seoul
CN, 24/01
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Busan đến Seoul ngày đi Chủ nhật, 24 Tháng 1 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
RS962
14:20
CN, 24/01
15:20
CN, 24/01
1h 00m
₩ 46,632
7C279
19:00
CN, 24/01
19:55
CN, 24/01
0h 55m
₩ 51,961
7C207
20:40
CN, 24/01
21:40
CN, 24/01
1h 00m
₩ 51,961
7C277
11:00
CN, 24/01
11:55
CN, 24/01
0h 55m
₩ 55,958
7C201
07:30
CN, 24/01
08:30
CN, 24/01
1h 00m
₩ 55,958
RS966
18:10
CN, 24/01
19:10
CN, 24/01
1h 00m
₩ 55,958
BX8804
09:00
CN, 24/01
09:55
CN, 24/01
0h 55m
₩ 58,623
BX8812
13:00
CN, 24/01
13:55
CN, 24/01
0h 55m
₩ 58,623
BX8806
10:00
CN, 24/01
10:55
CN, 24/01
0h 55m
₩ 61,288
BX8814
14:00
CN, 24/01
14:55
CN, 24/01
0h 55m
₩ 66,617
BX8816
15:00
CN, 24/01
15:55
CN, 24/01
0h 55m
₩ 66,617
BX8820
17:00
CN, 24/01
17:55
CN, 24/01
0h 55m
₩ 66,617
BX8818
16:00
CN, 24/01
16:55
CN, 24/01
0h 55m
₩ 71,947
BX8822
18:00
CN, 24/01
18:55
CN, 24/01
0h 55m
₩ 79,941
BX8826
20:00
CN, 24/01
20:55
CN, 24/01
0h 55m
₩ 79,941
BX8828
21:00
CN, 24/01
21:55
CN, 24/01
0h 55m
₩ 79,941
BX8830
21:35
CN, 24/01
22:35
CN, 24/01
1h 00m
₩ 79,941

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.