Lượt đi
Busan Seoul
T3, 20/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Busan đến Seoul ngày đi Thứ ba, 20 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
BX8806
10:00
T3, 20/04
10:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 25,445
BX8808
11:00
T3, 20/04
11:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 25,445
BX8822
18:00
T3, 20/04
18:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 25,445
7C203
11:35
T3, 20/04
12:35
T3, 20/04
1h 00m
₩ 25,445
7C265
13:30
T3, 20/04
14:30
T3, 20/04
1h 00m
₩ 25,445
BX8818
16:00
T3, 20/04
16:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 26,784
BX8820
17:00
T3, 20/04
17:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 26,784
7C269
18:40
T3, 20/04
19:40
T3, 20/04
1h 00m
₩ 26,784
7C207
20:30
T3, 20/04
21:30
T3, 20/04
1h 00m
₩ 26,784
RS968
17:55
T3, 20/04
18:50
T3, 20/04
0h 55m
₩ 28,123
BX8828
21:00
T3, 20/04
21:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 28,123
RS962
11:05
T3, 20/04
12:05
T3, 20/04
1h 00m
₩ 28,123
RS964
15:40
T3, 20/04
16:40
T3, 20/04
1h 00m
₩ 28,123
RS982
20:45
T3, 20/04
21:35
T3, 20/04
0h 50m
₩ 30,801
7C211
07:30
T3, 20/04
08:25
T3, 20/04
0h 55m
₩ 30,801
BX8812
13:00
T3, 20/04
13:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 30,801
RS966
14:35
T3, 20/04
15:30
T3, 20/04
0h 55m
₩ 30,801
BX8800
07:00
T3, 20/04
07:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 33,480
BX8838
11:50
T3, 20/04
12:45
T3, 20/04
0h 55m
₩ 37,497
BX8814
14:00
T3, 20/04
14:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 37,497
BX8816
15:00
T3, 20/04
15:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 37,497
BX8824
19:00
T3, 20/04
19:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 37,497
BX8826
20:00
T3, 20/04
20:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 37,497
BX8802
08:00
T3, 20/04
08:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 52,229
BX8804
09:00
T3, 20/04
09:55
T3, 20/04
0h 55m
₩ 52,229

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.