Lượt đi
Busan Seoul
T2, 10/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Busan đến Seoul ngày đi Thứ hai, 10 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
BX8870
12:05
T2, 10/08
12:55
T2, 10/08
0h 50m
955,549 đ
BX8806
10:00
T2, 10/08
10:55
T2, 10/08
0h 55m
955,549 đ
BX8814
14:00
T2, 10/08
14:55
T2, 10/08
0h 55m
955,549 đ
BX8800
07:00
T2, 10/08
07:55
T2, 10/08
0h 55m
982,850 đ
BX8812
13:00
T2, 10/08
13:55
T2, 10/08
0h 55m
1,010,152 đ
BX8816
15:00
T2, 10/08
15:55
T2, 10/08
0h 55m
1,037,453 đ
BX8824
19:00
T2, 10/08
19:55
T2, 10/08
0h 55m
1,037,453 đ
BX8828
21:00
T2, 10/08
21:55
T2, 10/08
0h 55m
1,037,453 đ
BX8822
18:00
T2, 10/08
18:55
T2, 10/08
0h 55m
1,064,755 đ
BX8802
08:00
T2, 10/08
08:55
T2, 10/08
0h 55m
1,119,357 đ
BX8804
09:00
T2, 10/08
09:55
T2, 10/08
0h 55m
1,119,357 đ
BX8808
11:00
T2, 10/08
11:55
T2, 10/08
0h 55m
1,119,357 đ
BX8826
20:00
T2, 10/08
20:55
T2, 10/08
0h 55m
1,119,357 đ
BX8818
16:00
T2, 10/08
16:55
T2, 10/08
0h 55m
1,173,960 đ
BX8820
17:00
T2, 10/08
17:55
T2, 10/08
0h 55m
1,255,864 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.