Lượt đi
Chiang Mai Băng Cốc
T7, 26/09
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Mai đến Băng Cốc ngày đi Thứ bảy, 26 Tháng 9 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
08:30
T7, 26/09
17:30
T7, 26/09
9h 00m
484,214 đ
19:30
T7, 26/09
04:30
CN, 27/09
9h 00m
484,214 đ
08:30
T7, 26/09
18:30
T7, 26/09
10h 00m
484,214 đ
19:30
T7, 26/09
05:30
CN, 27/09
10h 00m
484,214 đ
20:45
T7, 26/09
06:50
CN, 27/09
10h 05m
470,805 đ
20:20
T7, 26/09
06:10
CN, 27/09
9h 50m
624,264 đ
21:20
T7, 26/09
07:10
CN, 27/09
9h 50m
624,264 đ
10:10
T7, 26/09
21:10
T7, 26/09
11h 00m
452,182 đ
10:10
T7, 26/09
21:10
T7, 26/09
11h 00m
452,182 đ
18:40
T7, 26/09
05:40
CN, 27/09
11h 00m
452,182 đ
18:40
T7, 26/09
05:40
CN, 27/09
11h 00m
452,182 đ
20:05
T7, 26/09
07:05
CN, 27/09
11h 00m
452,182 đ
20:05
T7, 26/09
07:05
CN, 27/09
11h 00m
452,182 đ
19:10
T7, 26/09
06:10
CN, 27/09
11h 00m
527,421 đ
19:10
T7, 26/09
06:10
CN, 27/09
11h 00m
527,421 đ
20:30
T7, 26/09
07:30
CN, 27/09
11h 00m
544,555 đ
20:00
T7, 26/09
07:00
CN, 27/09
11h 00m
703,973 đ
20:00
T7, 26/09
07:00
CN, 27/09
11h 00m
703,973 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.