Lượt đi
Hà Nội Cát Bà
T7, 11/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hà Nội đến Cát Bà ngày đi Thứ bảy, 11 Tháng 4 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
08:00
T7, 11/04
11:30
T7, 11/04
3h 30m Tạm dừng
09:30
T7, 11/04
13:00
T7, 11/04
3h 30m Tạm dừng
10:30
T7, 11/04
14:00
T7, 11/04
3h 30m Tạm dừng
12:30
T7, 11/04
16:00
T7, 11/04
3h 30m Tạm dừng
14:00
T7, 11/04
17:30
T7, 11/04
3h 30m Tạm dừng
15:00
T7, 11/04
18:30
T7, 11/04
3h 30m Tạm dừng
07:20
T7, 11/04
11:20
T7, 11/04
4h 00m Tạm dừng
07:30
T7, 11/04
11:30
T7, 11/04
4h 00m Tạm dừng
10:30
T7, 11/04
14:30
T7, 11/04
4h 00m Tạm dừng
10:40
T7, 11/04
14:40
T7, 11/04
4h 00m Tạm dừng
14:00
T7, 11/04
18:00
T7, 11/04
4h 00m Tạm dừng

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.