Lượt đi
Hồ Chí Minh Mũi Né
T7, 11/07
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hồ Chí Minh đến Mũi Né ngày đi Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
08:00
T7, 11/07
13:00
T7, 11/07
5h 00m
142,000 đ
09:30
T7, 11/07
14:30
T7, 11/07
5h 00m
142,000 đ
13:00
T7, 11/07
18:00
T7, 11/07
5h 00m
142,000 đ
17:00
T7, 11/07
22:00
T7, 11/07
5h 00m
142,000 đ
20:00
T7, 11/07
01:00
CN, 12/07
5h 00m
142,000 đ
22:30
T7, 11/07
03:30
CN, 12/07
5h 00m
142,000 đ
07:00
T7, 11/07
12:00
T7, 11/07
5h 00m
180,000 đ
14:00
T7, 11/07
19:00
T7, 11/07
5h 00m
180,000 đ
08:00
T7, 11/07
12:30
T7, 11/07
4h 30m
299,000 đ
08:00
T7, 11/07
12:30
T7, 11/07
4h 30m
350,000 đ
10:00
T7, 11/07
14:30
T7, 11/07
4h 30m
350,000 đ
13:30
T7, 11/07
18:00
T7, 11/07
4h 30m
350,000 đ
15:30
T7, 11/07
20:00
T7, 11/07
4h 30m
350,000 đ
18:30
T7, 11/07
23:00
T7, 11/07
4h 30m
350,000 đ
21:00
T7, 11/07
02:00
CN, 12/07
5h 00m
280,000 đ
06:30
T7, 11/07
12:30
T7, 11/07
6h 00m
140,000 đ
07:00
T7, 11/07
13:00
T7, 11/07
6h 00m
140,000 đ
08:00
T7, 11/07
14:00
T7, 11/07
6h 00m
140,000 đ
09:00
T7, 11/07
15:00
T7, 11/07
6h 00m
140,000 đ
11:00
T7, 11/07
17:00
T7, 11/07
6h 00m
140,000 đ
13:00
T7, 11/07
19:00
T7, 11/07
6h 00m
140,000 đ
14:00
T7, 11/07
20:00
T7, 11/07
6h 00m
140,000 đ
15:00
T7, 11/07
21:00
T7, 11/07
6h 00m
140,000 đ
16:00
T7, 11/07
22:00
T7, 11/07
6h 00m
140,000 đ
19:00
T7, 11/07
01:00
CN, 12/07
6h 00m
140,000 đ
21:00
T7, 11/07
03:00
CN, 12/07
6h 00m
140,000 đ
22:00
T7, 11/07
04:00
CN, 12/07
6h 00m
140,000 đ
23:00
T7, 11/07
05:00
CN, 12/07
6h 00m
140,000 đ
23:30
T7, 11/07
05:30
CN, 12/07
6h 00m
140,000 đ
07:30
T7, 11/07
12:30
T7, 11/07
5h 00m
350,000 đ
09:30
T7, 11/07
14:30
T7, 11/07
5h 00m
350,000 đ
13:00
T7, 11/07
18:00
T7, 11/07
5h 00m
350,000 đ
18:00
T7, 11/07
23:00
T7, 11/07
5h 00m
350,000 đ
08:10
T7, 11/07
14:00
T7, 11/07
5h 50m
299,000 đ
12:50
T7, 11/07
19:00
T7, 11/07
6h 10m
299,000 đ
12:50
T7, 11/07
19:00
T7, 11/07
6h 10m
299,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.