Lượt đi
Hồ Chí Minh Nha Trang
T2, 17/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hồ Chí Minh đến Nha Trang ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VJ698
08:35
T2, 17/08
09:45
T2, 17/08
1h 10m
502,800 đ
VN6200
09:50
T2, 17/08
11:00
T2, 17/08
1h 10m
520,000 đ
VN1344
06:25
T2, 17/08
07:40
T2, 17/08
1h 15m
590,000 đ
VN1348
13:45
T2, 17/08
15:00
T2, 17/08
1h 15m
590,000 đ
SE6
08:40
T2, 17/08
15:58
T2, 17/08
7h 18m
248,000 đ
SE8
06:00
T2, 17/08
13:21
T2, 17/08
7h 21m
243,000 đ
SE2
21:55
T2, 17/08
04:48
T3, 18/08
6h 53m
359,000 đ
SE12
07:45
T2, 17/08
15:16
T2, 17/08
7h 31m
261,000 đ
SQN2
18:20
T2, 17/08
02:19
T3, 18/08
7h 59m
252,000 đ
SE4
19:25
T2, 17/08
02:55
T3, 18/08
7h 30m
353,000 đ
SE22
11:40
T2, 17/08
19:40
T2, 17/08
8h 00m
261,000 đ
SE10
14:30
T2, 17/08
23:06
T2, 17/08
8h 36m
237,000 đ
07:15
T2, 17/08
16:15
T2, 17/08
9h 00m
220,000 đ
08:15
T2, 17/08
17:15
T2, 17/08
9h 00m
220,000 đ
09:30
T2, 17/08
18:30
T2, 17/08
9h 00m
220,000 đ
11:00
T2, 17/08
20:00
T2, 17/08
9h 00m
220,000 đ
12:30
T2, 17/08
21:30
T2, 17/08
9h 00m
220,000 đ
20:30
T2, 17/08
05:30
T3, 18/08
9h 00m
220,000 đ
21:30
T2, 17/08
06:30
T3, 18/08
9h 00m
220,000 đ
22:00
T2, 17/08
07:00
T3, 18/08
9h 00m
220,000 đ
22:30
T2, 17/08
07:30
T3, 18/08
9h 00m
220,000 đ
SNT2
20:30
T2, 17/08
05:30
T3, 18/08
9h 00m
342,000 đ
08:00
T2, 17/08
18:00
T2, 17/08
10h 00m
230,000 đ
20:00
T2, 17/08
06:00
T3, 18/08
10h 00m
230,000 đ
22:00
T2, 17/08
08:00
T3, 18/08
10h 00m
230,000 đ
21:00
T2, 17/08
07:00
T3, 18/08
10h 00m
280,000 đ
12:00
T2, 17/08
23:00
T2, 17/08
11h 00m
225,000 đ
21:00
T2, 17/08
08:00
T3, 18/08
11h 00m
225,000 đ
22:00
T2, 17/08
09:00
T3, 18/08
11h 00m
225,000 đ
07:00
T2, 17/08
18:30
T2, 17/08
11h 30m
280,000 đ
10:30
T2, 17/08
22:30
T2, 17/08
12h 00m
225,000 đ
20:00
T2, 17/08
08:00
T3, 18/08
12h 00m
225,000 đ
22:00
T2, 17/08
10:00
T3, 18/08
12h 00m
225,000 đ
23:00
T2, 17/08
11:00
T3, 18/08
12h 00m
225,000 đ
SE2
21:55
T2, 17/08
04:48
T3, 18/08
6h 53m
1,400,000 đ
SE4
19:25
T2, 17/08
02:55
T3, 18/08
7h 30m
1,400,000 đ
SNT2
20:30
T2, 17/08
05:30
T3, 18/08
9h 00m
1,300,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.