Lượt đi
Kim Môn Đài Trung
T6, 25/06
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kim Môn đến Đài Trung ngày đi Thứ sáu, 25 Tháng 6 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
B78952
08:45
T6, 25/06
09:45
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,176
B78956
09:50
T6, 25/06
10:50
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,176
B78958
12:10
T6, 25/06
13:10
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,176
B78960
13:20
T6, 25/06
14:20
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,176
B79218
15:20
T6, 25/06
16:20
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,176
B78962
16:50
T6, 25/06
17:50
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,176
B78966
18:35
T6, 25/06
19:35
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,176
B78968
19:45
T6, 25/06
20:45
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,176
AE764
09:10
T6, 25/06
10:10
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,275
AE772
10:05
T6, 25/06
11:05
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,275
AE766
12:30
T6, 25/06
13:30
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,275
AE768
15:25
T6, 25/06
16:25
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,275
AE774
16:10
T6, 25/06
17:10
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,275
AE770
18:45
T6, 25/06
19:45
T6, 25/06
1h 00m
NT$ 2,275

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.