Lượt đi
Kuala Lumpur Alor Setar
T2, 31/01
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Alor Setar ngày đi Thứ hai, 31 Tháng 1 2022

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
FY1668
07:10
T2, 31/01
08:20
T2, 31/01
1h 10m
165.87 RM
MH5350
07:10
T2, 31/01
08:20
T2, 31/01
1h 10m
169.81 RM
AK6014
18:30
T2, 31/01
19:40
T2, 31/01
1h 10m
170.60 RM
OD1502
07:40
T2, 31/01
08:50
T2, 31/01
1h 10m
175.18 RM
FY1670
13:00
T2, 31/01
14:10
T2, 31/01
1h 10m
184.82 RM
FY1672
15:00
T2, 31/01
16:10
T2, 31/01
1h 10m
184.82 RM
OD1504
10:00
T2, 31/01
11:10
T2, 31/01
1h 10m
185.74 RM
OD1508
16:20
T2, 31/01
17:30
T2, 31/01
1h 10m
185.74 RM
OD1506
19:10
T2, 31/01
20:20
T2, 31/01
1h 10m
185.74 RM
AK6012
16:55
T2, 31/01
18:05
T2, 31/01
1h 10m
189.56 RM
MH5500
13:00
T2, 31/01
14:10
T2, 31/01
1h 10m
190.18 RM
MH5368
15:00
T2, 31/01
16:10
T2, 31/01
1h 10m
190.18 RM
EG9420
10:45
T2, 31/01
15:51
T2, 31/01
5h 06m
72.00 RM
MH1204
07:00
T2, 31/01
08:00
T2, 31/01
1h 00m
229.62 RM
EP9278
22:50
T2, 31/01
03:37
T3, 01/02
4h 47m
95.00 RM
AK6016
09:35
T2, 31/01
10:40
T2, 31/01
1h 05m
232.21 RM
EP9272
07:08
T2, 31/01
12:02
T2, 31/01
4h 54m
96.00 RM
EP9274
09:50
T2, 31/01
14:44
T2, 31/01
4h 54m
96.00 RM
EP9276
18:31
T2, 31/01
23:25
T2, 31/01
4h 54m
96.00 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.