Lượt đi
Kuala Lumpur Kota Kinabalu
T5, 25/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Kota Kinabalu ngày đi Thứ năm, 25 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
AK5104


2h 35m
13:35
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
16:10
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
385.86 RM

AK5116


2h 35m
21:45
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
00:20
T6, 26/07

KOTA KINABALU
BKI
385.86 RM

AK5140


2h 40m
11:40
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
14:20
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
385.86 RM

AK5110


2h 40m
14:35
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
17:15
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
385.86 RM

AK5142


2h 40m
17:00
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
19:40
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
385.86 RM

AK5118


2h 40m
18:55
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
21:35
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
385.86 RM

AK5138


2h 40m
19:35
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
22:15
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
385.86 RM

AK5114


2h 35m
15:30
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
18:05
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
441.90 RM

MH2626


2h 40m
22:00
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
00:40
T6, 26/07

KOTA KINABALU
BKI
441.29 RM

AK5108


2h 40m
06:05
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
08:45
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
441.90 RM

MH2616


2h 45m
14:15
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
17:00
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
441.29 RM

MH2606


2h 45m
19:55
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
22:40
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
441.29 RM

AK5130


2h 40m
10:00
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
12:40
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
465.73 RM

AK5136


2h 40m
09:15
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
11:55
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
488.92 RM

OD1002


2h 40m
08:00
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
10:40
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
494.72 RM

MH2646


2h 40m
11:35
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
14:15
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
498.25 RM

MH2614


2h 40m
12:55
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
15:35
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
498.25 RM

MH2638


2h 40m
18:20
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
21:00
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
556.40 RM

MH2610


2h 40m
09:15
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
11:55
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
622.96 RM

MH2640


2h 40m
15:40
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
18:20
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
622.96 RM

MH2612


2h 40m
08:05
T5, 25/07

KUALA LUMPUR
KUL
10:45
T5, 25/07

KOTA KINABALU
BKI
765.66 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.