Lượt đi
Luông Pha Băng Viêng Chăn
T4, 07/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Luông Pha Băng đến Viêng Chăn ngày đi Thứ tư, 07 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 
C83


1h 53m
19:00
T4, 07/06

LUÔNG PHA BĂNG
Ga Luông Pha Băng
20:53
T4, 07/06

VIÊNG CHĂN
Ga Vientiane
$ 14.00

C81


1h 55m
15:05
T4, 07/06

LUÔNG PHA BĂNG
Ga Luông Pha Băng
17:00
T4, 07/06

VIÊNG CHĂN
Ga Vientiane
$ 14.00

K11


2h 39m
17:48
T4, 07/06

LUÔNG PHA BĂNG
Ga Luông Pha Băng
20:27
T4, 07/06

VIÊNG CHĂN
Ga Vientiane
$ 10.00

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.