Lượt đi
Manila Cebu
T2, 01/11
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Manila đến Cebu ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 11 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
Z2775
10:40
T2, 01/11
12:10
T2, 01/11
1h 30m
₱ 944
Z2783
12:55
T2, 01/11
14:25
T2, 01/11
1h 30m
₱ 944
5J581
13:40
T2, 01/11
15:05
T2, 01/11
1h 25m
₱ 1,180
5J553
10:15
T2, 01/11
11:45
T2, 01/11
1h 30m
₱ 1,180
5J575
11:45
T2, 01/11
13:15
T2, 01/11
1h 30m
₱ 1,180
5J569
15:55
T2, 01/11
17:25
T2, 01/11
1h 30m
₱ 1,180
5J559
17:00
T2, 01/11
18:30
T2, 01/11
1h 30m
₱ 1,180
5J561
06:45
T2, 01/11
08:15
T2, 01/11
1h 30m
₱ 1,298
PR1845
06:40
T2, 01/11
08:05
T2, 01/11
1h 25m
₱ 1,475
PR1853
13:30
T2, 01/11
14:55
T2, 01/11
1h 25m
₱ 1,475
PR1859
16:00
T2, 01/11
17:25
T2, 01/11
1h 25m
₱ 1,475
PR1847
08:00
T2, 01/11
09:25
T2, 01/11
1h 25m
₱ 2,182

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.