Lượt đi
Manila Cebu
T5, 20/05
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Manila đến Cebu ngày đi Thứ năm, 20 Tháng 5 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
5J553
13:45
T5, 20/05
15:15
T5, 20/05
1h 30m
₱ 1,392
5J559
15:20
T5, 20/05
16:50
T5, 20/05
1h 30m
₱ 1,392
5J569
17:25
T5, 20/05
18:55
T5, 20/05
1h 30m
₱ 1,392
Z2775
10:55
T5, 20/05
12:20
T5, 20/05
1h 25m
₱ 1,450
PR1845
06:10
T5, 20/05
07:30
T5, 20/05
1h 20m
₱ 1,566
PR1849
10:20
T5, 20/05
11:40
T5, 20/05
1h 20m
₱ 1,566
PR1861
18:00
T5, 20/05
19:20
T5, 20/05
1h 20m
₱ 1,566
5J551
06:35
T5, 20/05
08:05
T5, 20/05
1h 30m
₱ 1,682
5J565
09:20
T5, 20/05
10:50
T5, 20/05
1h 30m
₱ 1,682

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.