Lượt đi
Mũi Né Hồ Chí Minh
T7, 18/07
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Mũi Né đến Hồ Chí Minh ngày đi Thứ bảy, 18 Tháng 7 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
01:00
T7, 18/07
06:00
T7, 18/07
5h 00m
142,000 đ
11:00
T7, 18/07
16:00
T7, 18/07
5h 00m
142,000 đ
13:30
T7, 18/07
18:30
T7, 18/07
5h 00m
142,000 đ
14:30
T7, 18/07
19:30
T7, 18/07
5h 00m
142,000 đ
16:30
T7, 18/07
21:30
T7, 18/07
5h 00m
142,000 đ
18:30
T7, 18/07
23:30
T7, 18/07
5h 00m
142,000 đ
09:00
T7, 18/07
13:30
T7, 18/07
4h 30m
350,000 đ
12:45
T7, 18/07
17:15
T7, 18/07
4h 30m
350,000 đ
14:30
T7, 18/07
19:00
T7, 18/07
4h 30m
350,000 đ
18:00
T7, 18/07
22:30
T7, 18/07
4h 30m
350,000 đ
07:30
T7, 18/07
13:00
T7, 18/07
5h 30m
180,000 đ
13:30
T7, 18/07
19:00
T7, 18/07
5h 30m
180,000 đ
14:00
T7, 18/07
19:00
T7, 18/07
5h 00m
299,000 đ
01:30
T7, 18/07
07:30
T7, 18/07
6h 00m
140,000 đ
07:00
T7, 18/07
13:00
T7, 18/07
6h 00m
140,000 đ
08:00
T7, 18/07
14:00
T7, 18/07
6h 00m
140,000 đ
09:00
T7, 18/07
15:00
T7, 18/07
6h 00m
140,000 đ
10:00
T7, 18/07
16:00
T7, 18/07
6h 00m
140,000 đ
11:00
T7, 18/07
17:00
T7, 18/07
6h 00m
140,000 đ
13:00
T7, 18/07
19:00
T7, 18/07
6h 00m
140,000 đ
14:00
T7, 18/07
20:00
T7, 18/07
6h 00m
140,000 đ
15:00
T7, 18/07
21:00
T7, 18/07
6h 00m
140,000 đ
16:00
T7, 18/07
22:00
T7, 18/07
6h 00m
140,000 đ
19:00
T7, 18/07
01:00
CN, 19/07
6h 00m
140,000 đ
22:00
T7, 18/07
04:00
CN, 19/07
6h 00m
140,000 đ
23:00
T7, 18/07
05:00
CN, 19/07
6h 00m
140,000 đ
09:00
T7, 18/07
14:00
T7, 18/07
5h 00m
350,000 đ
12:45
T7, 18/07
17:45
T7, 18/07
5h 00m
350,000 đ
14:30
T7, 18/07
19:30
T7, 18/07
5h 00m
350,000 đ
18:00
T7, 18/07
23:00
T7, 18/07
5h 00m
350,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.