Lượt đi
Nagoya Tokyo
T5, 03/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Nagoya đến Tokyo ngày đi Thứ năm, 03 Tháng 2 2022

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
07:20
T5, 03/02
12:50
T5, 03/02
5h 30m
¥ 3,610
08:20
T5, 03/02
13:50
T5, 03/02
5h 30m
¥ 3,610
12:45
T5, 03/02
18:15
T5, 03/02
5h 30m
¥ 3,610
16:00
T5, 03/02
22:15
T5, 03/02
6h 15m
¥ 3,610
23:00
T5, 03/02
06:30
T6, 04/02
7h 30m
¥ 4,280
00:00
T5, 03/02
06:36
T5, 03/02
6h 36m
¥ 7,220
22:45
T5, 03/02
06:24
T6, 04/02
7h 39m
¥ 9,220

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.