Lượt đi
Phan Thiết Hồ Chí Minh
T4, 15/07
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Phan Thiết đến Hồ Chí Minh ngày đi Thứ tư, 15 Tháng 7 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
01:00
T4, 15/07
06:00
T4, 15/07
5h 00m
142,000 đ
11:00
T4, 15/07
16:00
T4, 15/07
5h 00m
142,000 đ
13:30
T4, 15/07
18:30
T4, 15/07
5h 00m
142,000 đ
14:30
T4, 15/07
19:30
T4, 15/07
5h 00m
142,000 đ
16:30
T4, 15/07
21:30
T4, 15/07
5h 00m
142,000 đ
18:30
T4, 15/07
23:30
T4, 15/07
5h 00m
142,000 đ
09:20
T4, 15/07
13:20
T4, 15/07
4h 00m
350,000 đ
13:05
T4, 15/07
17:05
T4, 15/07
4h 00m
350,000 đ
14:50
T4, 15/07
18:50
T4, 15/07
4h 00m
350,000 đ
18:20
T4, 15/07
22:20
T4, 15/07
4h 00m
350,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.