Lượt đi
Seoul Busan
T2, 17/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Busan ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
BX8803
07:30
T2, 17/08
08:25
T2, 17/08
0h 55m
683,188 đ
BX8811
11:30
T2, 17/08
12:25
T2, 17/08
0h 55m
710,515 đ
BX8805
08:30
T2, 17/08
09:25
T2, 17/08
0h 55m
737,843 đ
BX8813
12:30
T2, 17/08
13:25
T2, 17/08
0h 55m
737,843 đ
BX8819
15:30
T2, 17/08
16:25
T2, 17/08
0h 55m
737,843 đ
BX8821
16:30
T2, 17/08
17:25
T2, 17/08
0h 55m
765,170 đ
BX8807
09:30
T2, 17/08
10:25
T2, 17/08
0h 55m
792,498 đ
BX8809
10:30
T2, 17/08
11:25
T2, 17/08
0h 55m
792,498 đ
BX8817
14:30
T2, 17/08
15:25
T2, 17/08
0h 55m
847,153 đ
BX8823
17:30
T2, 17/08
18:25
T2, 17/08
0h 55m
847,153 đ
BX8825
18:30
T2, 17/08
19:25
T2, 17/08
0h 55m
847,153 đ
BX8873
19:00
T2, 17/08
20:00
T2, 17/08
1h 00m
847,153 đ
BX8827
19:30
T2, 17/08
20:25
T2, 17/08
0h 55m
874,480 đ
BX8871
13:30
T2, 17/08
14:35
T2, 17/08
1h 05m
847,153 đ
BX8875
20:00
T2, 17/08
21:05
T2, 17/08
1h 05m
847,153 đ
BX8829
20:30
T2, 17/08
21:35
T2, 17/08
1h 05m
847,153 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.