Lượt đi
Seoul Busan
T3, 10/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Busan ngày đi Thứ ba, 10 Tháng 8 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
LJ361
18:20
T3, 10/08
19:20
T3, 10/08
1h 00m
₩ 28,470
LJ363
20:05
T3, 10/08
21:05
T3, 10/08
1h 00m
₩ 29,825
TW9971
14:25
T3, 10/08
15:20
T3, 10/08
0h 55m
₩ 31,181
TW9977
18:35
T3, 10/08
19:30
T3, 10/08
0h 55m
₩ 31,181
TW9973
15:20
T3, 10/08
16:20
T3, 10/08
1h 00m
₩ 31,181
TW9979
19:35
T3, 10/08
20:35
T3, 10/08
1h 00m
₩ 31,181
LJ349
08:05
T3, 10/08
09:00
T3, 10/08
0h 55m
₩ 32,537
7C262
08:00
T3, 10/08
08:55
T3, 10/08
0h 55m
₩ 33,892
TW9981
21:05
T3, 10/08
22:00
T3, 10/08
0h 55m
₩ 33,892
7C268
16:25
T3, 10/08
17:25
T3, 10/08
1h 00m
₩ 33,892
7C208
19:45
T3, 10/08
20:45
T3, 10/08
1h 00m
₩ 33,892
BX8803
07:30
T3, 10/08
08:25
T3, 10/08
0h 55m
₩ 35,248
BX8805
08:30
T3, 10/08
09:25
T3, 10/08
0h 55m
₩ 35,248
BX8817
14:30
T3, 10/08
15:25
T3, 10/08
0h 55m
₩ 35,248
BX8823
17:30
T3, 10/08
18:25
T3, 10/08
0h 55m
₩ 35,248
BX8827
19:30
T3, 10/08
20:25
T3, 10/08
0h 55m
₩ 35,248
TW9961
07:25
T3, 10/08
08:30
T3, 10/08
1h 05m
₩ 33,892
LJ359
16:35
T3, 10/08
17:35
T3, 10/08
1h 00m
₩ 35,248
BX8819
15:30
T3, 10/08
16:25
T3, 10/08
0h 55m
₩ 36,604
BX8829
20:30
T3, 10/08
21:35
T3, 10/08
1h 05m
₩ 35,248
BX8813
12:30
T3, 10/08
13:25
T3, 10/08
0h 55m
₩ 39,315
KE1101
07:00
T3, 10/08
08:05
T3, 10/08
1h 05m
₩ 39,315
KE1115
14:00
T3, 10/08
15:05
T3, 10/08
1h 05m
₩ 39,315
KE1119
15:35
T3, 10/08
16:40
T3, 10/08
1h 05m
₩ 39,315
KE1121
17:15
T3, 10/08
18:20
T3, 10/08
1h 05m
₩ 39,315
KE1125
18:55
T3, 10/08
20:00
T3, 10/08
1h 05m
₩ 39,315
BX8809
10:30
T3, 10/08
11:25
T3, 10/08
0h 55m
₩ 44,738
KE1111
12:15
T3, 10/08
13:20
T3, 10/08
1h 05m
₩ 44,738
LJ353
11:35
T3, 10/08
12:35
T3, 10/08
1h 00m
₩ 47,449
TW9969
11:40
T3, 10/08
12:40
T3, 10/08
1h 00m
₩ 48,805
BX8807
09:30
T3, 10/08
10:25
T3, 10/08
0h 55m
₩ 51,516
KE1105
09:00
T3, 10/08
10:05
T3, 10/08
1h 05m
₩ 51,516
KE1107
10:15
T3, 10/08
11:20
T3, 10/08
1h 05m
₩ 51,516

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.