Lượt đi
Seoul Busan
T6, 29/01
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Busan ngày đi Thứ sáu, 29 Tháng 1 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
7C202
07:10
T6, 29/01
08:05
T6, 29/01
0h 55m
₩ 32,303
7C282
08:25
T6, 29/01
09:25
T6, 29/01
1h 00m
₩ 40,378
BX8803
07:30
T6, 29/01
08:25
T6, 29/01
0h 55m
₩ 43,070
7C276
09:10
T6, 29/01
10:05
T6, 29/01
0h 55m
₩ 44,416
7C278
17:05
T6, 29/01
18:00
T6, 29/01
0h 55m
₩ 44,416
BX8805
08:30
T6, 29/01
09:25
T6, 29/01
0h 55m
₩ 51,146
RS965
16:00
T6, 29/01
17:00
T6, 29/01
1h 00m
₩ 51,146
RS961
12:40
T6, 29/01
13:40
T6, 29/01
1h 00m
₩ 55,184
7C208
19:50
T6, 29/01
20:45
T6, 29/01
0h 55m
₩ 56,529
BX8807
09:30
T6, 29/01
10:25
T6, 29/01
0h 55m
₩ 57,875
BX8811
11:30
T6, 29/01
12:30
T6, 29/01
1h 00m
₩ 57,875
BX8813
12:30
T6, 29/01
13:30
T6, 29/01
1h 00m
₩ 57,875
BX8809
10:30
T6, 29/01
11:35
T6, 29/01
1h 05m
₩ 57,875
BX8817
14:30
T6, 29/01
15:25
T6, 29/01
0h 55m
₩ 80,756
BX8823
17:30
T6, 29/01
18:25
T6, 29/01
0h 55m
₩ 80,756
BX8831
21:30
T6, 29/01
22:25
T6, 29/01
0h 55m
₩ 80,756
BX8825
18:30
T6, 29/01
19:30
T6, 29/01
1h 00m
₩ 80,756
BX8875
19:00
T6, 29/01
20:00
T6, 29/01
1h 00m
₩ 80,756
BX8827
19:30
T6, 29/01
20:30
T6, 29/01
1h 00m
₩ 80,756
BX8819
15:30
T6, 29/01
16:35
T6, 29/01
1h 05m
₩ 80,756
BX8829
20:30
T6, 29/01
21:35
T6, 29/01
1h 05m
₩ 80,756
BX8879
18:05
T6, 29/01
18:55
T6, 29/01
0h 50m
₩ 98,254

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.