Lượt đi
Seoul Busan
T2, 19/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Busan ngày đi Thứ hai, 19 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
7C274
18:40
T2, 19/04
19:30
T2, 19/04
0h 50m
₩ 32,181
7C204
09:40
T2, 19/04
10:35
T2, 19/04
0h 55m
₩ 32,181
7C264
11:15
T2, 19/04
12:15
T2, 19/04
1h 00m
₩ 32,181
7C266
15:10
T2, 19/04
16:10
T2, 19/04
1h 00m
₩ 32,181
7C208
19:45
T2, 19/04
20:45
T2, 19/04
1h 00m
₩ 32,181
7C202
07:35
T2, 19/04
08:30
T2, 19/04
0h 55m
₩ 33,521
7C262
08:35
T2, 19/04
09:30
T2, 19/04
0h 55m
₩ 33,521
7C268
16:25
T2, 19/04
17:25
T2, 19/04
1h 00m
₩ 36,203
7C260
07:05
T2, 19/04
08:00
T2, 19/04
0h 55m
₩ 37,544
BX8805
08:30
T2, 19/04
09:25
T2, 19/04
0h 55m
₩ 48,271
BX8807
09:30
T2, 19/04
10:25
T2, 19/04
0h 55m
₩ 48,271
BX8827
19:30
T2, 19/04
20:25
T2, 19/04
0h 55m
₩ 48,271
BX8829
20:30
T2, 19/04
21:35
T2, 19/04
1h 05m
₩ 48,271
BX8833
13:35
T2, 19/04
14:25
T2, 19/04
0h 50m
₩ 63,020
BX8809
10:30
T2, 19/04
11:25
T2, 19/04
0h 55m
₩ 63,020
BX8811
11:30
T2, 19/04
12:25
T2, 19/04
0h 55m
₩ 63,020
BX8813
12:30
T2, 19/04
13:25
T2, 19/04
0h 55m
₩ 63,020
BX8817
14:30
T2, 19/04
15:25
T2, 19/04
0h 55m
₩ 63,020
BX8819
15:30
T2, 19/04
16:25
T2, 19/04
0h 55m
₩ 63,020
BX8821
16:30
T2, 19/04
17:25
T2, 19/04
0h 55m
₩ 63,020
BX8823
17:30
T2, 19/04
18:25
T2, 19/04
0h 55m
₩ 63,020
BX8825
18:30
T2, 19/04
19:25
T2, 19/04
0h 55m
₩ 63,020
BX8871
09:05
T2, 19/04
10:05
T2, 19/04
1h 00m
₩ 63,020
BX8803
07:30
T2, 19/04
08:25
T2, 19/04
0h 55m
₩ 69,725

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.