Lượt đi
Seoul Busan
T2, 01/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Busan ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 2 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
7C268
16:40
T2, 01/02
17:30
T2, 01/02
0h 50m
₩ 32,169
7C274
18:35
T2, 01/02
19:30
T2, 01/02
0h 55m
₩ 32,169
7C266
14:40
T2, 01/02
15:30
T2, 01/02
0h 50m
₩ 34,850
7C262
09:10
T2, 01/02
10:05
T2, 01/02
0h 55m
₩ 34,850
7C208
19:50
T2, 01/02
20:45
T2, 01/02
0h 55m
₩ 34,850
7C264
11:10
T2, 01/02
12:10
T2, 01/02
1h 00m
₩ 34,850
7C260
07:25
T2, 01/02
08:30
T2, 01/02
1h 05m
₩ 34,850
7C202
07:10
T2, 01/02
08:05
T2, 01/02
0h 55m
₩ 37,531
RS961
12:40
T2, 01/02
13:40
T2, 01/02
1h 00m
₩ 40,211
RS965
16:00
T2, 01/02
17:00
T2, 01/02
1h 00m
₩ 40,211

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.