Lượt đi
Seoul Busan
CN, 12/12
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Busan ngày đi Chủ nhật, 12 Tháng 12 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
TW9965
07:55
CN, 12/12
09:00
CN, 12/12
1h 05m
₩ 37,290
LJ341
08:35
CN, 12/12
09:35
CN, 12/12
1h 00m
₩ 39,953
TW9969
11:40
CN, 12/12
12:35
CN, 12/12
0h 55m
₩ 42,617
KE1101
07:00
CN, 12/12
08:05
CN, 12/12
1h 05m
₩ 41,285
LJ359
09:05
CN, 12/12
10:05
CN, 12/12
1h 00m
₩ 42,617
TW9967
10:35
CN, 12/12
11:35
CN, 12/12
1h 00m
₩ 42,617
TW9961
09:25
CN, 12/12
10:30
CN, 12/12
1h 05m
₩ 42,617
LJ363
10:40
CN, 12/12
11:30
CN, 12/12
0h 50m
₩ 45,280
LJ343
11:50
CN, 12/12
12:50
CN, 12/12
1h 00m
₩ 45,280
TW9971
13:25
CN, 12/12
14:30
CN, 12/12
1h 05m
₩ 46,612
KE1103
08:00
CN, 12/12
09:05
CN, 12/12
1h 05m
₩ 55,935
KE1109
11:25
CN, 12/12
12:30
CN, 12/12
1h 05m
₩ 55,935
TW9973
15:55
CN, 12/12
16:55
CN, 12/12
1h 00m
₩ 58,598
KE1107
10:20
CN, 12/12
11:25
CN, 12/12
1h 05m
₩ 59,930
LJ345
15:05
CN, 12/12
16:10
CN, 12/12
1h 05m
₩ 61,262
TW9975
17:55
CN, 12/12
19:00
CN, 12/12
1h 05m
₩ 61,262
TW9977
19:25
CN, 12/12
20:20
CN, 12/12
0h 55m
₩ 66,589
TW9979
20:00
CN, 12/12
21:00
CN, 12/12
1h 00m
₩ 66,589
LJ361
19:10
CN, 12/12
20:05
CN, 12/12
0h 55m
₩ 67,921
LJ353
21:10
CN, 12/12
22:05
CN, 12/12
0h 55m
₩ 67,921
LJ347
18:40
CN, 12/12
19:40
CN, 12/12
1h 00m
₩ 67,921
LJ349
20:20
CN, 12/12
21:20
CN, 12/12
1h 00m
₩ 67,921
KE1115
14:00
CN, 12/12
15:05
CN, 12/12
1h 05m
₩ 74,580
KE1117
15:00
CN, 12/12
16:05
CN, 12/12
1h 05m
₩ 74,580
KE1121
17:35
CN, 12/12
18:40
CN, 12/12
1h 05m
₩ 74,580
KE1125
18:35
CN, 12/12
19:40
CN, 12/12
1h 05m
₩ 81,238
OZ8803
07:30
CN, 12/12
08:25
CN, 12/12
0h 55m
₩ 170,467
OZ8807
09:30
CN, 12/12
10:25
CN, 12/12
0h 55m
₩ 170,467
OZ8817
14:30
CN, 12/12
15:25
CN, 12/12
0h 55m
₩ 170,467
OZ8819
15:30
CN, 12/12
16:25
CN, 12/12
0h 55m
₩ 170,467
OZ8821
16:30
CN, 12/12
17:25
CN, 12/12
0h 55m
₩ 170,467
OZ8823
17:30
CN, 12/12
18:25
CN, 12/12
0h 55m
₩ 170,467
OZ8831
21:30
CN, 12/12
22:25
CN, 12/12
0h 55m
₩ 170,467
OZ8811
11:30
CN, 12/12
12:30
CN, 12/12
1h 00m
₩ 170,467
OZ8813
12:30
CN, 12/12
13:30
CN, 12/12
1h 00m
₩ 170,467
OZ8825
18:30
CN, 12/12
19:30
CN, 12/12
1h 00m
₩ 170,467
OZ8827
19:30
CN, 12/12
20:30
CN, 12/12
1h 00m
₩ 170,467
OZ8829
20:30
CN, 12/12
21:35
CN, 12/12
1h 05m
₩ 170,467

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.