Lượt đi
Seoul Jeju
T2, 01/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Jeju ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 2 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
7C133
19:30
T2, 01/02
20:40
T2, 01/02
1h 10m
₩ 21,443
7C155
15:00
T2, 01/02
16:10
T2, 01/02
1h 10m
₩ 22,783
7C123
15:40
T2, 01/02
16:50
T2, 01/02
1h 10m
₩ 22,783
7C125
16:05
T2, 01/02
17:15
T2, 01/02
1h 10m
₩ 22,783
7C145
16:55
T2, 01/02
18:05
T2, 01/02
1h 10m
₩ 22,783
7C121
14:40
T2, 01/02
15:50
T2, 01/02
1h 10m
₩ 26,804
RS907
18:00
T2, 01/02
19:10
T2, 01/02
1h 10m
₩ 26,804
RS927
19:20
T2, 01/02
20:40
T2, 01/02
1h 20m
₩ 25,464
RS905
14:50
T2, 01/02
16:00
T2, 01/02
1h 10m
₩ 29,484
7C119
13:40
T2, 01/02
14:50
T2, 01/02
1h 10m
₩ 32,165
RS925
13:50
T2, 01/02
15:00
T2, 01/02
1h 10m
₩ 34,845
7C101
06:30
T2, 01/02
07:40
T2, 01/02
1h 10m
₩ 36,185
7C143
13:15
T2, 01/02
14:25
T2, 01/02
1h 10m
₩ 36,185
7C103
07:00
T2, 01/02
08:10
T2, 01/02
1h 10m
₩ 38,866
7C105
07:50
T2, 01/02
09:00
T2, 01/02
1h 10m
₩ 41,546
7C135
10:40
T2, 01/02
11:50
T2, 01/02
1h 10m
₩ 41,546
7C115
12:15
T2, 01/02
13:25
T2, 01/02
1h 10m
₩ 41,546
RS903
11:00
T2, 01/02
12:10
T2, 01/02
1h 10m
₩ 44,226
RS923
09:50
T2, 01/02
11:05
T2, 01/02
1h 15m
₩ 44,226
7C107
09:05
T2, 01/02
10:15
T2, 01/02
1h 10m
₩ 45,567
7C141
09:30
T2, 01/02
10:40
T2, 01/02
1h 10m
₩ 45,567
RS931
10:20
T2, 01/02
11:30
T2, 01/02
1h 10m
₩ 46,907

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.