Lượt đi
Seoul Jeju
T2, 01/06
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Jeju ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 6 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
RS907
17:45
T2, 01/06
18:55
T2, 01/06
1h 10m
409,886 đ
RS915
16:25
T2, 01/06
17:35
T2, 01/06
1h 10m
435,504 đ
BX8021
14:55
T2, 01/06
16:00
T2, 01/06
1h 05m
486,740 đ
RS901
06:00
T2, 01/06
07:00
T2, 01/06
1h 00m
537,976 đ
BX8097
13:20
T2, 01/06
14:30
T2, 01/06
1h 10m
537,976 đ
BX8011
06:55
T2, 01/06
08:05
T2, 01/06
1h 10m
563,594 đ
BX8017
07:30
T2, 01/06
08:30
T2, 01/06
1h 00m
614,830 đ
RS913
12:55
T2, 01/06
14:05
T2, 01/06
1h 10m
589,212 đ
RS905
13:15
T2, 01/06
14:25
T2, 01/06
1h 10m
589,212 đ
BX8029
11:25
T2, 01/06
12:30
T2, 01/06
1h 05m
614,830 đ
RS903
09:15
T2, 01/06
10:25
T2, 01/06
1h 10m
819,773 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.