Lượt đi
Seoul Jeju
T2, 17/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Jeju ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
BX8019
17:45
T2, 17/08
18:55
T2, 17/08
1h 10m
790,303 đ
BX8021
14:55
T2, 17/08
16:00
T2, 17/08
1h 05m
844,807 đ
BX8011
06:55
T2, 17/08
08:05
T2, 17/08
1h 10m
872,059 đ
BX8013
07:20
T2, 17/08
08:30
T2, 17/08
1h 10m
872,059 đ
RS945
19:20
T2, 17/08
20:40
T2, 17/08
1h 20m
844,807 đ
BX8017
07:30
T2, 17/08
08:30
T2, 17/08
1h 00m
953,815 đ
BX8097
12:30
T2, 17/08
13:40
T2, 17/08
1h 10m
953,815 đ
RS901
06:00
T2, 17/08
07:00
T2, 17/08
1h 00m
1,008,318 đ
BX8095
11:30
T2, 17/08
12:35
T2, 17/08
1h 05m
1,008,318 đ
RS933
12:55
T2, 17/08
14:00
T2, 17/08
1h 05m
1,008,318 đ
RS903
09:15
T2, 17/08
10:25
T2, 17/08
1h 10m
1,171,829 đ
RS911
10:20
T2, 17/08
11:30
T2, 17/08
1h 10m
1,253,585 đ
RS921
08:40
T2, 17/08
10:00
T2, 17/08
1h 20m
1,253,585 đ
BX8029
11:25
T2, 17/08
12:30
T2, 17/08
1h 05m
1,335,340 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.