Lượt đi
Seoul Jeju
T2, 28/09
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Jeju ngày đi Thứ hai, 28 Tháng 9 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
BX8011
06:55
T2, 28/09
08:05
T2, 28/09
1h 10m
599,676 đ
BX8095
14:25
T2, 28/09
15:35
T2, 28/09
1h 10m
599,676 đ
BX8021
14:55
T2, 28/09
16:00
T2, 28/09
1h 05m
626,934 đ
BX8013
07:20
T2, 28/09
08:30
T2, 28/09
1h 10m
626,934 đ
BX8097
12:30
T2, 28/09
13:40
T2, 28/09
1h 10m
626,934 đ
BX8029
11:25
T2, 28/09
12:30
T2, 28/09
1h 05m
654,192 đ
RS901
06:00
T2, 28/09
07:00
T2, 28/09
1h 00m
735,966 đ
BX8017
07:30
T2, 28/09
08:30
T2, 28/09
1h 00m
735,966 đ
BX8019
17:45
T2, 28/09
18:55
T2, 28/09
1h 10m
708,708 đ
BX8015
18:10
T2, 28/09
19:20
T2, 28/09
1h 10m
708,708 đ
RS935
14:15
T2, 28/09
15:30
T2, 28/09
1h 15m
763,224 đ
BX8093
19:30
T2, 28/09
20:40
T2, 28/09
1h 10m
790,482 đ
RS931
06:50
T2, 28/09
07:55
T2, 28/09
1h 05m
817,740 đ
RS905
13:20
T2, 28/09
14:35
T2, 28/09
1h 15m
817,740 đ
RS903
09:15
T2, 28/09
10:25
T2, 28/09
1h 10m
872,256 đ
RS937
18:35
T2, 28/09
19:40
T2, 28/09
1h 05m
926,772 đ
RS923
10:55
T2, 28/09
12:05
T2, 28/09
1h 10m
1,117,578 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.