Lượt đi
Seoul Jeju
CN, 14/03
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Jeju ngày đi Chủ nhật, 14 Tháng 3 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
7C169
17:55
CN, 14/03
19:05
CN, 14/03
1h 10m
₩ 17,590
7C123
15:40
CN, 14/03
16:50
CN, 14/03
1h 10m
₩ 18,943
7C145
16:55
CN, 14/03
18:05
CN, 14/03
1h 10m
₩ 18,943
7C183
18:20
CN, 14/03
19:30
CN, 14/03
1h 10m
₩ 18,943
7C129
19:05
CN, 14/03
20:15
CN, 14/03
1h 10m
₩ 18,943
7C133
19:30
CN, 14/03
20:40
CN, 14/03
1h 10m
₩ 18,943
RS927
19:10
CN, 14/03
20:05
CN, 14/03
0h 55m
₩ 23,002
RS935
17:10
CN, 14/03
18:10
CN, 14/03
1h 00m
₩ 23,002
7C185
15:10
CN, 14/03
16:20
CN, 14/03
1h 10m
₩ 21,649
7C125
16:05
CN, 14/03
17:15
CN, 14/03
1h 10m
₩ 21,649
RS907
17:35
CN, 14/03
18:45
CN, 14/03
1h 10m
₩ 23,002
7C155
15:00
CN, 14/03
16:10
CN, 14/03
1h 10m
₩ 24,355
7C121
14:40
CN, 14/03
15:50
CN, 14/03
1h 10m
₩ 27,061
RS905
13:50
CN, 14/03
14:55
CN, 14/03
1h 05m
₩ 33,826
RS911
06:20
CN, 14/03
07:30
CN, 14/03
1h 10m
₩ 33,826
7C119
13:40
CN, 14/03
14:50
CN, 14/03
1h 10m
₩ 33,826
7C101
06:30
CN, 14/03
07:40
CN, 14/03
1h 10m
₩ 37,885
7C103
07:00
CN, 14/03
08:10
CN, 14/03
1h 10m
₩ 37,885
7C115
12:15
CN, 14/03
13:25
CN, 14/03
1h 10m
₩ 39,238
7C143
13:15
CN, 14/03
14:25
CN, 14/03
1h 10m
₩ 39,238
RS941
11:25
CN, 14/03
12:35
CN, 14/03
1h 10m
₩ 41,945
7C105
07:50
CN, 14/03
09:00
CN, 14/03
1h 10m
₩ 43,298
7C107
09:05
CN, 14/03
10:15
CN, 14/03
1h 10m
₩ 43,298
7C181
10:25
CN, 14/03
11:35
CN, 14/03
1h 10m
₩ 47,357
7C135
10:40
CN, 14/03
11:50
CN, 14/03
1h 10m
₩ 47,357
RS903
10:30
CN, 14/03
11:35
CN, 14/03
1h 05m
₩ 50,063
7C141
09:30
CN, 14/03
10:40
CN, 14/03
1h 10m
₩ 51,416
RS931
08:50
CN, 14/03
09:55
CN, 14/03
1h 05m
₩ 52,769

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.