Lượt đi
Seoul Jeju
T6, 17/07
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Jeju ngày đi Thứ sáu, 17 Tháng 7 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
BX8019
17:45
T6, 17/07
18:55
T6, 17/07
1h 10m
1,204,896 đ
BX8015
18:10
T6, 17/07
19:20
T6, 17/07
1h 10m
1,204,896 đ
BX8021
14:55
T6, 17/07
16:00
T6, 17/07
1h 05m
1,257,283 đ
BX8023
18:20
T6, 17/07
19:30
T6, 17/07
1h 10m
1,257,283 đ
BX8011
06:55
T6, 17/07
08:05
T6, 17/07
1h 10m
1,335,863 đ
BX8029
11:25
T6, 17/07
12:30
T6, 17/07
1h 05m
1,362,057 đ
BX8095
11:30
T6, 17/07
12:35
T6, 17/07
1h 05m
1,362,057 đ
RS915
16:00
T6, 17/07
17:10
T6, 17/07
1h 10m
1,362,057 đ
BX8097
12:00
T6, 17/07
12:55
T6, 17/07
0h 55m
1,414,444 đ
BX8017
07:30
T6, 17/07
08:30
T6, 17/07
1h 00m
1,414,444 đ
RS901
06:00
T6, 17/07
07:00
T6, 17/07
1h 00m
1,440,637 đ
RS907
17:15
T6, 17/07
18:25
T6, 17/07
1h 10m
1,440,637 đ
BX8025
08:50
T6, 17/07
10:00
T6, 17/07
1h 10m
1,493,024 đ
RS911
08:05
T6, 17/07
09:15
T6, 17/07
1h 10m
1,545,411 đ
RS921
07:55
T6, 17/07
09:05
T6, 17/07
1h 10m
1,597,797 đ
RS903
10:50
T6, 17/07
12:00
T6, 17/07
1h 10m
1,676,378 đ
RS923
12:55
T6, 17/07
14:05
T6, 17/07
1h 10m
1,676,378 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.