Lượt đi
Seoul Jeju
T2, 07/12
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Jeju ngày đi Thứ hai, 07 Tháng 12 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
BX8019
17:30
T2, 07/12
18:40
T2, 07/12
1h 10m
359,911 đ
BX8091
15:25
T2, 07/12
16:25
T2, 07/12
1h 00m
415,282 đ
BX8021
15:00
T2, 07/12
16:10
T2, 07/12
1h 10m
415,282 đ
BX8011
06:55
T2, 07/12
08:05
T2, 07/12
1h 10m
526,024 đ
BX8093
13:10
T2, 07/12
14:20
T2, 07/12
1h 10m
526,024 đ
RS907
18:00
T2, 07/12
19:10
T2, 07/12
1h 10m
526,024 đ
RS925
16:40
T2, 07/12
17:50
T2, 07/12
1h 10m
553,710 đ
BX8017
08:30
T2, 07/12
09:40
T2, 07/12
1h 10m
609,081 đ
RS905
14:50
T2, 07/12
16:00
T2, 07/12
1h 10m
609,081 đ
RS921
06:30
T2, 07/12
07:30
T2, 07/12
1h 00m
664,452 đ
BX8013
07:20
T2, 07/12
08:30
T2, 07/12
1h 10m
664,452 đ
RS901
06:50
T2, 07/12
08:00
T2, 07/12
1h 10m
747,508 đ
RS903
11:30
T2, 07/12
12:45
T2, 07/12
1h 15m
941,307 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.