Lượt đi
Thượng Hải Bắc Kinh
T2, 01/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Thượng Hải đến Bắc Kinh ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 2 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
G12
11:53
T2, 01/02
16:38
T2, 01/02
4h 45m
604 元
Z282
19:29
T2, 01/02
10:22
T3, 02/02
14h 53m
178 元
T110
17:57
T2, 01/02
10:08
T3, 02/02
16h 11m
178 元
1462
12:15
T2, 01/02
10:50
T3, 02/02
22h 35m
156 元
CZ8888
16:30
T2, 01/02
18:50
T2, 01/02
2h 20m
1,318 元
CA1858
07:45
T2, 01/02
10:10
T2, 01/02
2h 25m
1,682 元
CA1832
11:30
T2, 01/02
13:55
T2, 01/02
2h 25m
1,682 元
CA1836
19:10
T2, 01/02
21:35
T2, 01/02
2h 25m
1,682 元
CA1532
14:35
T2, 01/02
17:05
T2, 01/02
2h 30m
1,682 元
CA1884
16:20
T2, 01/02
18:50
T2, 01/02
2h 30m
1,682 元
CA1558
16:35
T2, 01/02
19:05
T2, 01/02
2h 30m
1,682 元
CA1522
18:35
T2, 01/02
21:05
T2, 01/02
2h 30m
1,682 元
CA1520
13:25
T2, 01/02
16:00
T2, 01/02
2h 35m
1,682 元
CA1550
20:35
T2, 01/02
23:10
T2, 01/02
2h 35m
1,682 元
CA1886
21:55
T2, 01/02
00:30
T3, 02/02
2h 35m
1,682 元
MU5101
08:00
T2, 01/02
10:15
T2, 01/02
2h 15m
1,710 元
MU5115
15:00
T2, 01/02
17:15
T2, 01/02
2h 15m
1,710 元
MU5103
09:00
T2, 01/02
11:20
T2, 01/02
2h 20m
1,710 元
MU5129
09:05
T2, 01/02
11:25
T2, 01/02
2h 20m
1,710 元
MU5107
11:00
T2, 01/02
13:20
T2, 01/02
2h 20m
1,710 元
MU5109
12:00
T2, 01/02
14:20
T2, 01/02
2h 20m
1,710 元
MU5111
13:00
T2, 01/02
15:20
T2, 01/02
2h 20m
1,710 元
MU5113
14:00
T2, 01/02
16:20
T2, 01/02
2h 20m
1,710 元
MU5123
19:00
T2, 01/02
21:20
T2, 01/02
2h 20m
1,710 元
MU5105
10:00
T2, 01/02
12:25
T2, 01/02
2h 25m
1,710 元
MU5159
14:25
T2, 01/02
16:55
T2, 01/02
2h 30m
1,710 元
MU5119
17:00
T2, 01/02
19:30
T2, 01/02
2h 30m
1,710 元
MU5125
20:00
T2, 01/02
22:30
T2, 01/02
2h 30m
1,710 元
MF8178
19:00
T2, 01/02
21:30
T2, 01/02
2h 30m
1,789 元
MU5389
07:45
T2, 01/02
12:30
T2, 01/02
4h 45m
1,710 元
MU5696
13:45
T2, 01/02
18:35
T2, 01/02
4h 50m
1,710 元
CZ4138
19:00
T2, 01/02
21:30
T2, 01/02
2h 30m
3,806 元

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.