Lượt đi
Thượng Hải Bắc Kinh
CN, 28/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Thượng Hải đến Bắc Kinh ngày đi Chủ nhật, 28 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
G2


4h 36m
07:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
11:36
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
656 元

G152


6h 01m
16:19
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
22:20
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
601 元

G160


6h 01m
17:41
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
23:42
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
601 元

G154


5h 38m
17:11
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
22:49
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
628 元

G156


5h 52m
17:16
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
23:08
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
628 元

G110


5h 54m
07:38
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
13:32
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
651 元

G28


4h 18m
19:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
23:18
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
747 元

G106


6h 00m
07:22
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
13:22
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
651 元

G102


6h 01m
06:37
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
12:38
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
651 元

G6


4h 24m
08:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
12:24
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
747 元

G10


4h 26m
10:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
14:26
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
747 元

G8


4h 27m
09:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
13:27
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
747 元

G108


6h 09m
07:27
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
13:36
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
651 元

G12


4h 31m
11:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
15:31
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
747 元

G24


4h 33m
17:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
21:33
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
747 元

G150


5h 52m
16:04
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
21:56
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
673 元

G18


4h 35m
14:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
18:35
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
747 元

G20


4h 36m
15:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
19:36
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
747 元

G22


4h 37m
16:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
20:37
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
747 元

G122


5h 55m
10:34
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
16:29
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
673 元

G116


5h 56m
09:26
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
15:22
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
673 元

G114


5h 57m
08:15
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
14:12
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
673 元

G138


6h 02m
13:29
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
19:31
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
673 元

G144


6h 02m
14:43
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
20:45
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
673 元

G16


4h 41m
12:55
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
17:36
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
752 元

G26


4h 41m
17:55
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
22:36
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
752 元

G118


6h 04m
09:43
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
15:47
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
673 元

G132


6h 04m
12:21
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
18:25
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
673 元

G130


6h 05m
12:16
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
18:21
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
673 元

G162


6h 05m
17:46
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
23:51
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
673 元

G14


4h 45m
11:53
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
16:38
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
752 元

G140


6h 08m
13:34
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
19:42
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
673 元

G146


5h 44m
15:21
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
21:05
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
701 元

G134


6h 18m
12:26
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
18:44
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
673 元

G142


5h 54m
14:16
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
20:10
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
701 元

G158


5h 54m
17:20
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
23:14
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
701 元

G124


5h 59m
10:44
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
16:43
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
701 元

G136


6h 02m
12:47
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
18:49
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
701 元

G104


6h 45m
06:27
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
13:12
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
672 元

G128


6h 07m
11:15
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
17:22
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
716 元

D8


12h 06m
19:08
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
07:14
T2, 29/07

BẮC KINH
Bắc Kinh
404 元

D10


12h 03m
21:21
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
09:24
T2, 29/07

BẮC KINH
Nam
425 元

D6


12h 11m
21:15
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
09:26
T2, 29/07

BẮC KINH
Bắc Kinh
427 元

T110


16h 02m
16:30
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
08:32
T2, 29/07

BẮC KINH
Bắc Kinh
238 元

G148


6h 17m
15:25
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
21:42
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
799 元

1462


22h 31m
12:15
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
10:46
T2, 29/07

BẮC KINH
Bắc Kinh
217 元

CZ8840


2h 10m
22:15
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
00:25
T2, 29/07

BẮC KINH
PKX
1,718 元

CZ8880


2h 15m
11:25
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
13:40
CN, 28/07

BẮC KINH
PKX
1,718 元

CZ8888


2h 15m
15:30
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
17:45
CN, 28/07

BẮC KINH
PKX
1,718 元

CZ8886


2h 15m
19:45
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
22:00
CN, 28/07

BẮC KINH
PKX
1,718 元

MF8556


2h 05m
20:50
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
PVG
22:55
CN, 28/07

BẮC KINH
PKX
1,732 元

CZ8882


2h 25m
07:50
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
PVG
10:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PKX
1,718 元

HO1253


2h 25m
17:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
19:25
CN, 28/07

BẮC KINH
PKX
1,878 元

MU5129


2h 05m
09:15
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
PVG
11:20
CN, 28/07

BẮC KINH
PKX
2,243 元

MU5111


2h 10m
13:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
15:10
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5195


2h 10m
18:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
PVG
20:10
CN, 28/07

BẮC KINH
PKX
2,243 元

MU6866


2h 10m
19:20
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
21:30
CN, 28/07

BẮC KINH
PKX
2,243 元

MU5125


2h 10m
20:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
22:10
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5099


2h 15m
07:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
09:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5101


2h 15m
08:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
10:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5151


2h 15m
08:30
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
10:45
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5103


2h 15m
09:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
11:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5105


2h 15m
10:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
12:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5107


2h 15m
11:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
13:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5109


2h 15m
12:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
14:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5113


2h 15m
14:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
16:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5159


2h 15m
14:30
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
16:45
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5115


2h 15m
15:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
17:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5117


2h 15m
16:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
18:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5119


2h 15m
17:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
19:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5121


2h 15m
18:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
20:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5123


2h 15m
19:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
21:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5127


2h 15m
21:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
23:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5165


2h 20m
21:30
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
PVG
23:50
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU9191


2h 25m
13:15
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
15:40
CN, 28/07

BẮC KINH
PKX
2,243 元

MU5186


2h 25m
21:40
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
PVG
00:05
T2, 29/07

BẮC KINH
PKX
2,243 元

MU5153


2h 30m
09:30
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
12:00
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5155


2h 30m
10:30
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
PVG
13:00
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

MU5161


2h 30m
15:30
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
PVG
18:00
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,243 元

HU7606


2h 10m
12:10
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
14:20
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,460 元

HU7610


2h 10m
20:15
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
22:25
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,460 元

HU7604


2h 15m
11:15
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
13:30
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,460 元

HU7608


2h 15m
19:00
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
SHA
21:15
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,460 元

HU7614


2h 40m
11:05
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
PVG
13:45
CN, 28/07

BẮC KINH
PEK
2,460 元

G112


6h 02m
08:05
CN, 28/07

THƯỢNG HẢI
Hồng Kiều
14:07
CN, 28/07

BẮC KINH
Nam
Hết vé

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.