Lượt đi
Singapore Jakarta
CN, 11/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Singapore đến Jakarta ngày đi Chủ nhật, 11 Tháng 12 2022

Khởi hành Đến Giá
 
GA837


2h 00m
19:10
CN, 11/12

SINGAPORE
SIN
20:10
CN, 11/12

JAKARTA
CGK
S$ 498.16

GA839


2h 00m
20:20
CN, 11/12

SINGAPORE
SIN
21:20
CN, 11/12

JAKARTA
CGK
S$ 498.16

SQ950


1h 45m
06:50
CN, 11/12

SINGAPORE
SIN
07:35
CN, 11/12

JAKARTA
CGK
S$ 549.40

GA833


2h 05m
15:20
CN, 11/12

SINGAPORE
SIN
16:25
CN, 11/12

JAKARTA
CGK
S$ 681.77

GA8956


1h 45m
09:30
CN, 11/12

SINGAPORE
SIN
10:15
CN, 11/12

JAKARTA
CGK
S$ 765.75

GA8968


1h 45m
22:40
CN, 11/12

SINGAPORE
SIN
23:25
CN, 11/12

JAKARTA
CGK
S$ 765.75

SQ956


1h 45m
09:30
CN, 11/12

SINGAPORE
SIN
10:15
CN, 11/12

JAKARTA
CGK
S$ 876.77

SQ964


1h 45m
17:20
CN, 11/12

SINGAPORE
SIN
18:05
CN, 11/12

JAKARTA
CGK
S$ 876.77

SQ968


1h 45m
22:40
CN, 11/12

SINGAPORE
SIN
23:25
CN, 11/12

JAKARTA
CGK
S$ 876.77

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.