Lượt đi
Singapore Jakarta
T2, 12/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Singapore đến Jakarta ngày đi Thứ hai, 12 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 
GA823


2h 00m
07:25
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
08:25
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 214.81

GA829


2h 00m
12:20
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
13:20
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 214.81

GA831


2h 00m
14:05
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
15:05
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 214.81

GA835


2h 00m
17:40
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
18:40
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 214.81

GA837


2h 00m
18:45
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
19:45
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 214.81

GA833


2h 05m
15:40
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
16:45
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 214.81

SQ958


1h 45m
12:30
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
13:15
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 369.07

SQ950


1h 45m
06:20
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
07:05
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 478.64

SQ8554


1h 45m
08:15
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
09:00
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 478.64

SQ962


1h 45m
16:25
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
17:10
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 478.64

SQ8592


1h 45m
18:25
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
19:10
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 478.64

SQ968


1h 45m
21:55
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
22:40
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 478.64

SQ964


1h 45m
17:20
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
18:05
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 563.70

SQ956


1h 55m
09:15
T2, 12/06

SINGAPORE
SIN
10:10
T2, 12/06

JAKARTA
CGK
S$ 906.82

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.