Lượt đi
Singapore Kuala Lumpur
CN, 01/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Singapore đến Kuala Lumpur ngày đi Chủ nhật, 01 Tháng 10 2023

Khởi hành Đến Giá
 
3K683


1h 10m
07:00
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
08:10
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 73.775h 07m
00:30
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
05:37
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 07m
08:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
13:07
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 07m
09:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
14:07
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 07m
11:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
16:07
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 07m
13:30
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
18:37
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 07m
15:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
20:07
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 07m
19:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
00:07
T2, 02/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 07m
23:30
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
04:37
T2, 02/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 40m
08:30
CN, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
14:10
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 40m
09:30
CN, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
15:10
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 40m
11:30
CN, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
17:10
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 40m
14:00
CN, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
19:40
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 40m
15:30
CN, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
21:10
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 00m
07:00
CN, 01/10

SINGAPORE
MRT Lavender
12:00
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 45.005h 00m
09:00
CN, 01/10

SINGAPORE
MRT Lavender
14:00
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 60.005h 00m
14:45
CN, 01/10

SINGAPORE
MRT Lavender
19:45
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 60.00

3K685


1h 20m
12:40
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
14:00
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 105.61

3K687


1h 20m
19:30
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
20:50
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 105.619h 25m
00:30
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
09:55
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
00:30
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
09:55
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
S$ 35.009h 25m
01:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BXJurong East
10:25
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
S$ 35.009h 25m
01:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BXJurong East
10:25
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
07:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
16:25
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
S$ 35.009h 25m
07:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
16:25
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
07:30
CN, 01/10

SINGAPORE
BXJurong East
16:55
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
07:30
CN, 01/10

SINGAPORE
BXJurong East
16:55
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
S$ 35.009h 25m
07:30
CN, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
16:55
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
08:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
17:25
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
08:30
CN, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
17:55
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
09:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
18:25
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
S$ 35.009h 25m
09:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
18:25
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
09:30
CN, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
18:55
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
11:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
20:25
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
11:30
CN, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
20:55
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
13:30
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
22:55
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
S$ 35.009h 25m
13:30
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
22:55
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
14:00
CN, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
23:25
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
15:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
00:25
T2, 02/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
15:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
00:25
T2, 02/10

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
S$ 35.009h 25m
15:30
CN, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
00:55
T2, 02/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
19:00
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
04:25
T2, 02/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.009h 25m
23:30
CN, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
08:55
T2, 02/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.00

MH628


1h 00m
12:15
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
13:15
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 141.26

MH604


1h 00m
09:55
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
10:55
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 143.53

MH614


1h 00m
11:05
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
12:05
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 143.53

MH606


1h 00m
13:40
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
14:40
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 143.53

MH624


1h 00m
15:35
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
16:35
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 143.53

MH610


1h 00m
21:15
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
22:15
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 143.53

MH620


1h 10m
16:35
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
17:45
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 143.53

MH608


1h 10m
18:10
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
19:20
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 143.53

MH616


1h 10m
19:15
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
20:25
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 143.53

SQ106


1h 00m
08:30
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
09:30
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 233.74

SQ108


1h 00m
09:20
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
10:20
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 233.74

SQ104


1h 10m
07:00
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
08:10
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 233.74

SQ114


1h 10m
12:35
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
13:45
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 233.74

SQ116


1h 10m
15:15
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
16:25
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 233.74

SQ126


1h 10m
18:35
CN, 01/10

SINGAPORE
SIN
19:45
CN, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 233.74

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.