Lượt đi
Singapore Kuala Lumpur
T7, 01/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Singapore đến Kuala Lumpur ngày đi Thứ bảy, 01 Tháng 10 2022

Khởi hành Đến Giá
 


4h 50m
09:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
13:50
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.004h 50m
14:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
19:20
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.004h 50m
22:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
03:20
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 00m
09:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
14:00
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 00m
14:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
19:30
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 00m
22:00
T7, 01/10

SINGAPORE
MRT Lavender
03:00
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 00m
22:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
03:30
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.00

TR472


1h 00m
17:30
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
18:30
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 80.055h 10m
06:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
11:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
06:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
11:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
07:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
12:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
07:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
12:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
08:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
13:10
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
08:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
13:10
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
09:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
14:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
09:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
14:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
09:45
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
14:55
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
09:45
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
14:55
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
10:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
15:10
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
10:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
15:10
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
11:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
16:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
11:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
16:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
13:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
18:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
13:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
18:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
16:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
21:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
16:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
21:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
18:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
23:10
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
18:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
23:10
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
19:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
00:10
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
19:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
00:10
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
20:00
T7, 01/10

SINGAPORE
Boon Lay
01:10
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
20:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
01:10
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
20:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
01:10
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
20:00
T7, 01/10

SINGAPORE
Boon Lay
01:10
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
21:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
02:40
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
21:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
02:40
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
23:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
04:40
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
23:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
04:40
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.005h 10m
23:45
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
04:55
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 30.005h 10m
23:45
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
04:55
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 30.004h 50m
08:30
T7, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
13:20
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.004h 50m
09:30
T7, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
14:20
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.004h 50m
11:30
T7, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
16:20
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 00m
07:30
T7, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
12:30
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.005h 00m
08:30
T7, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
13:30
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.005h 00m
09:30
T7, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
14:30
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.005h 00m
11:30
T7, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
16:30
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 35.005h 07m
00:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
05:37
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 07m
08:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
13:07
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 07m
09:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
14:07
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 07m
11:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
16:07
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 07m
23:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
04:37
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.004h 50m
07:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
11:50
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.00

3K687


1h 10m
19:30
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
20:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 85.425h 00m
07:00
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
12:00
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.00

3K685


1h 15m
12:05
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
13:20
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 85.425h 40m
01:00
T7, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
06:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 40m
23:59
T7, 01/10

SINGAPORE
Katong V Mall
05:39
CN, 02/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.00

3K683


1h 10m
07:00
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
08:10
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 107.954h 50m
07:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
12:20
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 78.004h 50m
09:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
14:20
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 78.005h 00m
07:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
12:30
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 78.005h 00m
09:30
T7, 01/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
14:30
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 78.00

TR452


1h 10m
09:45
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
10:55
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 125.17

TR456


1h 15m
07:25
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
08:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 125.17

MH606


1h 00m
14:40
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
15:40
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 140.12

MH624


1h 00m
15:35
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
16:35
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 144.28

MH610


1h 00m
00:05
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
01:05
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 177.58

MH614


1h 00m
11:30
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
12:30
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 195.61

MH620


1h 10m
17:15
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
18:25
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 227.52

SQ104


1h 00m
07:10
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
08:10
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 262.20

SQ106


1h 00m
08:30
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
09:30
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 262.20

SQ108


1h 00m
09:20
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
10:20
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 262.20

SQ114


1h 00m
12:45
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
13:45
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 262.20

SQ116


1h 00m
15:25
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
16:25
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 262.20

SQ126


1h 00m
18:45
T7, 01/10

SINGAPORE
SIN
19:45
T7, 01/10

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 295.50

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.