Lượt đi
Singapore Kuala Lumpur
T7, 29/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Singapore đến Kuala Lumpur ngày đi Thứ bảy, 29 Tháng 2 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
15:00
T7, 29/02
20:10
T7, 29/02
5h 10m 226,194 đ
15:00
T7, 29/02
20:10
T7, 29/02
5h 10m 226,194 đ
23:45
T7, 29/02
04:55
CN, 01/03
5h 10m 226,194 đ
23:45
T7, 29/02
04:55
CN, 01/03
5h 10m 226,194 đ
23:59
T7, 29/02
05:09
CN, 01/03
5h 10m 226,194 đ
23:59
T7, 29/02
05:09
CN, 01/03
5h 10m 226,194 đ
08:02
T7, 29/02
13:12
T7, 29/02
5h 10m 332,062 đ
08:02
T7, 29/02
13:12
T7, 29/02
5h 10m 332,062 đ
21:30
T7, 29/02
02:40
CN, 01/03
5h 10m 332,062 đ
21:30
T7, 29/02
02:40
CN, 01/03
5h 10m 332,062 đ
23:59
T7, 29/02
05:09
CN, 01/03
5h 10m 349,845 đ
08:02
T7, 29/02
13:12
T7, 29/02
5h 10m 351,507 đ
15:00
T7, 29/02
20:10
T7, 29/02
5h 10m 351,507 đ
23:45
T7, 29/02
04:55
CN, 01/03
5h 10m 351,507 đ
14:30
T7, 29/02
19:40
T7, 29/02
5h 10m 353,335 đ
14:30
T7, 29/02
19:40
T7, 29/02
5h 10m 353,335 đ
22:45
T7, 29/02
03:55
CN, 01/03
5h 10m 353,335 đ
00:32
T7, 29/02
05:42
T7, 29/02
5h 10m 441,585 đ
00:32
T7, 29/02
05:42
T7, 29/02
5h 10m 441,585 đ
14:30
T7, 29/02
19:40
T7, 29/02
5h 10m 441,585 đ
21:30
T7, 29/02
02:40
CN, 01/03
5h 10m 441,585 đ
00:32
T7, 29/02
05:42
T7, 29/02
5h 10m 530,002 đ
08:00
T7, 29/02
13:10
T7, 29/02
5h 10m 530,002 đ
10:00
T7, 29/02
15:10
T7, 29/02
5h 10m 530,002 đ
10:00
T7, 29/02
15:10
T7, 29/02
5h 10m 530,002 đ
08:00
T7, 29/02
13:10
T7, 29/02
5h 10m 618,253 đ
19:00
T7, 29/02
00:10
CN, 01/03
5h 10m 653,653 đ
19:00
T7, 29/02
00:10
CN, 01/03
5h 10m 741,903 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.