Lượt đi
Đài Trung Bành Hồ
T6, 03/12
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Đài Trung đến Bành Hồ ngày đi Thứ sáu, 03 Tháng 12 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
AE781
08:00
T6, 03/12
08:45
T6, 03/12
0h 45m
NT$ 1,830
AE783
09:20
T6, 03/12
10:05
T6, 03/12
0h 45m
NT$ 1,830
AE785
15:20
T6, 03/12
16:05
T6, 03/12
0h 45m
NT$ 1,830
AE787
17:20
T6, 03/12
18:05
T6, 03/12
0h 45m
NT$ 1,861
B78631
08:30
T6, 03/12
09:15
T6, 03/12
0h 45m
NT$ 1,893
B78635
10:20
T6, 03/12
11:05
T6, 03/12
0h 45m
NT$ 1,893
B78637
15:00
T6, 03/12
15:45
T6, 03/12
0h 45m
NT$ 1,893
B78651
16:20
T6, 03/12
17:05
T6, 03/12
0h 45m
NT$ 1,893

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.