Lượt đi
Tokyo Hiroshima
T5, 29/07
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Hiroshima ngày đi Thứ năm, 29 Tháng 7 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JL255
08:30
T5, 29/07
09:50
T5, 29/07
1h 20m
¥ 18,447
JL259
11:10
T5, 29/07
12:30
T5, 29/07
1h 20m
¥ 18,447
JL263
14:35
T5, 29/07
15:55
T5, 29/07
1h 20m
¥ 18,447
JL265
17:55
T5, 29/07
19:15
T5, 29/07
1h 20m
¥ 18,447
NH671
07:00
T5, 29/07
08:20
T5, 29/07
1h 20m
¥ 19,746
NOZOMI 79
06:00
T5, 29/07
09:38
T5, 29/07
3h 38m
¥ 18,380
NOZOMI 3
06:15
T5, 29/07
10:01
T5, 29/07
3h 46m
¥ 18,380
NOZOMI 1
06:00
T5, 29/07
09:49
T5, 29/07
3h 49m
¥ 18,380
NOZOMI 43
15:09
T5, 29/07
18:58
T5, 29/07
3h 49m
¥ 18,380
NOZOMI 47
16:09
T5, 29/07
19:58
T5, 29/07
3h 49m
¥ 18,380
NOZOMI 57
18:09
T5, 29/07
21:59
T5, 29/07
3h 50m
¥ 18,380
NOZOMI 11
07:30
T5, 29/07
11:23
T5, 29/07
3h 53m
¥ 18,380
NOZOMI 13
07:51
T5, 29/07
11:44
T5, 29/07
3h 53m
¥ 18,380
NOZOMI 17
08:30
T5, 29/07
12:23
T5, 29/07
3h 53m
¥ 18,380
NOZOMI 21
09:30
T5, 29/07
13:23
T5, 29/07
3h 53m
¥ 18,380
NOZOMI 25
10:30
T5, 29/07
14:23
T5, 29/07
3h 53m
¥ 18,380
NOZOMI 29
11:30
T5, 29/07
15:23
T5, 29/07
3h 53m
¥ 18,380
NOZOMI 33
12:30
T5, 29/07
16:23
T5, 29/07
3h 53m
¥ 18,380
NOZOMI 37
13:30
T5, 29/07
17:23
T5, 29/07
3h 53m
¥ 18,380
NOZOMI 41
14:30
T5, 29/07
18:23
T5, 29/07
3h 53m
¥ 18,380
NOZOMI 45
15:30
T5, 29/07
19:23
T5, 29/07
3h 53m
¥ 18,380
NOZOMI 49
16:30
T5, 29/07
20:23
T5, 29/07
3h 53m
¥ 18,380
NOZOMI 59
18:51
T5, 29/07
22:44
T5, 29/07
3h 53m
¥ 18,380
NOZOMI 9
07:09
T5, 29/07
11:03
T5, 29/07
3h 54m
¥ 18,380
NOZOMI 15
08:09
T5, 29/07
12:03
T5, 29/07
3h 54m
¥ 18,380
NOZOMI 19
09:09
T5, 29/07
13:03
T5, 29/07
3h 54m
¥ 18,380
NOZOMI 23
10:09
T5, 29/07
14:03
T5, 29/07
3h 54m
¥ 18,380
NOZOMI 27
11:09
T5, 29/07
15:03
T5, 29/07
3h 54m
¥ 18,380
NOZOMI 31
12:09
T5, 29/07
16:03
T5, 29/07
3h 54m
¥ 18,380
NOZOMI 35
13:09
T5, 29/07
17:03
T5, 29/07
3h 54m
¥ 18,380
NOZOMI 39
14:09
T5, 29/07
18:03
T5, 29/07
3h 54m
¥ 18,380
NOZOMI 53
17:09
T5, 29/07
21:03
T5, 29/07
3h 54m
¥ 18,380
NOZOMI 5
06:30
T5, 29/07
10:27
T5, 29/07
3h 57m
¥ 18,380
NOZOMI 7
06:51
T5, 29/07
10:48
T5, 29/07
3h 57m
¥ 18,380
NOZOMI 81
07:42
T5, 29/07
11:39
T5, 29/07
3h 57m
¥ 18,380
NOZOMI 83
08:51
T5, 29/07
12:48
T5, 29/07
3h 57m
¥ 18,380
NOZOMI 85
09:51
T5, 29/07
13:48
T5, 29/07
3h 57m
¥ 18,380
NOZOMI 89
11:51
T5, 29/07
15:48
T5, 29/07
3h 57m
¥ 18,380
NOZOMI 91
12:51
T5, 29/07
16:48
T5, 29/07
3h 57m
¥ 18,380
NOZOMI 93
13:51
T5, 29/07
17:48
T5, 29/07
3h 57m
¥ 18,380
NOZOMI 51
16:51
T5, 29/07
20:48
T5, 29/07
3h 57m
¥ 18,380
NOZOMI 105
19:09
T5, 29/07
23:07
T5, 29/07
3h 58m
¥ 18,380
NOZOMI 95
14:51
T5, 29/07
18:52
T5, 29/07
4h 01m
¥ 18,380
NOZOMI 97
15:51
T5, 29/07
19:52
T5, 29/07
4h 01m
¥ 18,380
NOZOMI 99
17:51
T5, 29/07
21:52
T5, 29/07
4h 01m
¥ 18,380
NOZOMI 103
18:30
T5, 29/07
22:31
T5, 29/07
4h 01m
¥ 18,380
NOZOMI 109
19:51
T5, 29/07
23:52
T5, 29/07
4h 01m
¥ 18,380
NH675
09:20
T5, 29/07
10:40
T5, 29/07
1h 20m
¥ 22,993
NH679
13:25
T5, 29/07
14:45
T5, 29/07
1h 20m
¥ 22,993

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.